PRODUKCJA USŁUGI PROJEKTOWANIE
Szafa do suszenia odzieży roboczej i ochronnej typ SSO

Szafa suszarnicza typ SSO


SKORZYSTAJ Z FACHOWEJ KONSULTACJI
DOBORU SZAFY SUSZARNICZEJSZAFA DO SUSZENIA I PRZEWIETRZANIA
ODZIEŻY ROBOCZEJ, RĘKAWIC, BUTÓW
DO ODZIEŻY WILGOTNEJ, MOKREJ
DETALI, MATERIAŁÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAC TECHNOLOGICZNYCH


 
PRZEZNACZENIE:
A. Przemysł i usługi
B. Prace technologiczne
C. Przetwórstwo rolno - spożywcze
D. Ośrodki: rekreacyjne, sportów zimowych
E. Dezynfekcja

Szafa niezbędna w wyposażeniu jednostek pracujących niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych.


Szafy suszarnicze służą do wyposażenia jednostek pracujących w ruchu ciągłym - niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych. Służą do suszenia i przewietrzania odzieży roboczej, używanej przy wykonywaniu codziennych prac zawodowych przez pracowników szczególnie, gdy prace wykonywane są na wolnym powietrzu.
Deszcz i wilgoć powoduje, iż ubrania: robocze, ochronne, umundurowanie i obuwie osób pracujących wymagają zmiany, a co za tym idzie wysuszania. Dotyczy to w szczególności osób pracujących na różnych obiektach polowych i w terenie, które wykonują prace: nadzorujące, kontrolujące, konserwacyjne - brygady awaryjne i remontowe usuwające awarie - trakcji elektr., energetycznej, kolejowej, drogowej, ekip pracujących w ruchu ciągłym: lotniskach, strażnicach granicznych, jednostkach straży pożarnej, tam gdzie jest częsty kontakt z akwenami wodnymi - baseny, śluzy, stocznie itp. gdzie warunki naturalne pogodowe, a także środowiska powodują zawilgocenie odzieży roboczej lub nadmierne wchłonięcie przez nią niemiłych i szkodliwych zapachów (np. w galwanizerniach).
Po zakończeniu codziennej pracy odzież robocza, rękawice, obuwie poddane procesowi suszenia i wietrzenia mogą być ponownie użytkowane.

WYKAZ SZAF SUSZARNICZYCH typ SSO
PRODUKCJI ZPUG IZOTERMA
Lp Typ
230V, 50Hz
Wymiary (mm)
Moc
kW
Wentylator
Spręż stat.
Pa
Ilość
drzwi
Masa
kg
V -m3
komory

Ilość kpl
suszonych
ubrań*
B G
H Ø Moc W
m3/h
1. SSO-1 M
800 500
1825
100
2,0 46 240 64 2 61 0,72
8
2. SSO- 60
600 600
1825 100
1,5 46 240 64 1 57 0,57
6
3. ISSO-60
600 490
1800 100
0,33 25 120
2
0,5
spersonalizowana
Więcej informacji
4. SSO- 80
800 600
1825 100
2,0 46 240 64 2 66 0,86
8
5. SSO-100
1000 600
1825 100
2,0 46 240 64 2 76 1,10
10
*- Przyjęto średnią grubość męskiej marynarki


Poszczególne typy szaf różnią się wymiarami gabarytowymi i wyposażeniem komór grzewczych.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
Typ SSO: przemysł i usługi: budowa, naprawa, konserwacja: dróg, mostów, trakcji elektrycznej, kolejowej, tramwajowej, lotniskowej, stanice graniczne, straż pożarna, górnictwo, praca w chłodniach, zastosowanie mieszane - suszenie odzieży i ogrzewanie szatni pracowniczych
Ośrodki rekreacyjne sportów zimowych: domy wczasowe, schroniska, hotele, ośrodki SPA.

UWAGA:
Zabezpieczenia antykorozyjne - zaprojektowana szafa służy do suszenia odzieży roboczej i ochronnej oraz przewietrzania. W wyniku pracy szafy powstaje para wodna, która jest odprowadzana na zewnątrz szafy (nie tworzą się skropliny). Szafa ma służyć użytkownikowi wiele lat, pracuje w trudnych warunkach, zespoły szafy nie mogą być podatne na wilgoć a konstrukcja na przyspieszoną korozję. W związku z tym szafa wyróżnia się w stosunku do innych tym, że posiada podwójne zabezpieczenie antykorozyjne: wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, następnie malowana elektrostatycznie grubą strukturą.

DANE URZĄDZENIA - SZAFY
Napięcie zasilania
230 V
Moc ogrzewania
1,5 - 2,0 kW
Moc wentylatora
46 W
Spręż statyczny wentylatora
64 Pa
Wydajność wentylatora turbinowego
240 m3/h
Częstotliwość
50 Hz
Długość przewodu zasilającego
L = 2,3 mb
Przyłącze rury wylotu wilgotnego
powietrza
ø = 100 mm, L=1,0mb w wyposażeniu
Sterownik elektroniczny czasu pracy
i temperatury
Nastawa czasu pracy co 15 min.
do 8 godz., temperatura max. 60 oC
Sygnalizator pracy urządzenia
+
Samoczynny wyłącznik termiczny
zespołu grzejnego
+
Wyłącznik dopływu prądu p. poż. pracy
urządzenia
+
Zamknięcie szafy
zamek ryglowy trzypunktowy z kluczem
Wyposażenie instalacyjne - pakiet
rura spiro ø= 100 L= 1,0 mb
Wyposażenie eksploatacyjne
drążek, półka
Zabezpieczenie konstrukcji
blacha ocynkowana,
lakierowana elektrostatyczne
Certyfikaty
CE B TÜV atest higieniczny, deklaracja zgodności

Budowa
Nowoczesne urządzenie, zaprojektowane do założonej funkcji, konstrukcja stalowa, wyk. z blachy ocynkowanej, malowana elektrostatycznie. Stopki poziomujące, chowany przewód zasilający o długości L = 2,3 mb. Zamek patentowy. Kolor RAL 7035 – struktura. Szafa posiada intuicyjny elektroniczny sterownik z regulacją czasu i temperatury suszenia, funkcją wentylowania (46W) oraz wskaźnik wilgotności. Zabezpieczenia przeciążeniowe p.poż oraz przeciw niekontrolo­wanemu wzrostowi temperatury. Wewnętrzna przestrzeń szafy posiada drążek oraz jedną ażurową półkę, którą można przestawiać na różne wysokości. Wnętrze szafy umożliwia rozmieszczenie wielu półek (max. 15 szt.), do których można zawiesić haki w celu suszenia małych przedmiotów np.roboczych rękawic, butów itp. Dodatkowe półki, haki do nabycia.
Wykonanie opcjonalne - lampa bakteriobójcza i generator ozonu (typ KSD).

Do sterowania pracą szafy służy
znajdujący się u góry w osi pionowej wieńca wielofunkcyjny sterownik elektroniczny. Panel serwisowy - zespół grzejno-wentylacyjny mieści się u góry szafy, w panelu sterującym.

STEROWNIK SZAFY typ IZOTERMA - BZ 2
Opis sterownika
  1. Włączenie ogrzewania
  2. Włączenie wentylatora
  3. Wyłączenie pracy
  4. Nastawa i wskaźnik czasu co 15 min do 8 godz.
  5. Wyświetlacz: czasu pracy, temp. zaprogramowanej i rzeczywistej
  6. Nastawa i wskaźnik temperatury pracy od 10 °C do 60 °C
  7. Wskaźnik wilgotności i temperatury wydalanego powietrza
Zespół grzejny pracuje tylko przy włączonym wentylatorze - w przypadku wyłączenia wentylatora automatycznie wyłącza się ogrzewanie. Nad przyciskami znajdują się diody sygnalizujące pracę urządzenia w danym programie.

EKSPLOATACJA – w celu sprawnego załadunku wsadu półki można podnosić, opuszczać i wyjmować. Wsad winien być rozłożony równomiernie w całej komorze, należy jednak stworzyć trochę wolnej przestrzeni w osi pionowej komory szafy na przepływ gorącego powietrza z góry ku dołowi. Cząsteczki gorącego powietrza owiewają wsad z góry, odbijają się od podłogi szafy, ponownie przemieszczają do góry i przez otwór wentylacyjny szafy – wilgoć wyprowadzana jest na zewnątrz. Taka cyrkulacja, z częściowo zamkniętym obiegiem powietrza tłoczonego z dużą prędkością powoduje, iż dwukrotnie wsad jest owiewany i przez to skutecznie suszony. Dwa programy suszenia: Eco i Normal. Klasa energetyczna A zapewnia niskie koszty zużytej energii elektrycznej.

Komora grzewcza

Schemat przedstawia właściwy załadunek wsaduPamiętaj o sprawności eksploatacyjnej szafy
- zużytej energii i jej kosztach!


SUSZENIE ECO:
wsad wyprany w pralce i odwirowany:
6 kg - mokrego wsadu
10 h - czas suszenia
Koszty zużycia prądu tylko 30 groszy*

SUSZENIE NORMAL:
wsad wyprany w pralce i odwirowany:
6 kg - mokrego wsadu
2 h - czas suszenia
Koszty zużycia prądu 1,46 zł*

* 1 kWh = 65 grosze brutto, tar. C11, Tauron, rejon Wrocław

GWARANCJA – 2 lata. SERWIS producenta – bezproblemowy (patrz instrukcja wyrobu).

CERTYFIKATY: CE B TÜV atest higieniczny, deklaracja zgodności, atest PZH dopuszczający do kontaktu z żywnością (KSD-K). Wyrób dopuszczony do obrotu handlowego.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT – Szafę należy transportować w pozycji pionowej – pozycji pracy na palecie euro, nie piętrować szaf, nie ma szczególnych zaleceń dotyczących bezpiecznego magazynowania i transportu. Należy zwrócić uwagę, aby w transporcie wyrób był składowany bezpiecznie, w pomieszczeniu nie wilgotnym, bez możliwości uszkodzeń mechanicznych podczas magazynowania – niekontrolowanego przesuwania, wstrząsów, wywrócenia itp.

GALERIA


Szafa susząca
szafa suszarnicza
Suszenie odzieży
Suszenie bielizny
Suszenie prania
Suszenie ubrań

fot: z archiwym BiOSG

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
                  Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl