PRODUKCJA USŁUGI PROJEKTOWANIE
Ogrzewanie stanowiska organisty, chóru
Ogrzewanie organisty


Ogrzewanie organisty oraz chóru determinuje miejsce i czas przebywania na chórze osób: organisty, chórzystów, wiernych.
Na dobór danych urządzeń grzejnych wpływ ma budowa przestrzeni chóralnej – architektura: podłoga płaska, amfiteatralna, ławki stałe, przenośne, wielkość powierzchni, możliwość przemieszczania się ludzi, estetyka, bezpieczeństwo, stanowisko instrumentu (organy).

Na rysunkach pokazano sposoby zamontowania płyt promiennikowych: ruchomy stojak, balustrada chóru. Stojak ma regulowaną wysokość i umożliwia zamontowanie płyty poziomo lub pionowo.
W niektórych rozwiązaniach stosowane są również podesty grzejne ułożone na podłodze.

Ogrzewanie chóruOgrzewanie chóru, płyty zamontowane na ściance balustrady

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
                  Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl