PRODUKCJA USŁUGI PROJEKTOWANIE
Kabina suszarnicza do kontaktu z żywnością typ KSD-K

KABINA SUSZARNICZA typ KSD-K

Służy do suszenia materiałów technicznych, produktów rolnych i leśnych (owoce, grzyby) − dopuszczona do kontaktu z żywnością

Konstrukcja kabiny oraz jej wyposażenie eksploatacyjne stwarza wiele możliwości jej zastosowania: ogrzewania, wypalania, suszenia, nawilżania, odkażania. Pozwala na przeprowadzenie operacji technologicznych dotyczących materiałów, surowców, detali a także operacji technologicznych w fazie produkcji wyrobów przemysłowych i przetwórstwie rolno-spożywczym.

Temperatura suszenia mieści się w przedziale od 45 do 60 oC. Prosimy zwrócić uwagę na ustawioną temperaturę, jeżeli mamy zamiar suszyć przedmioty delikatne lub specjalne. Zabrania się ustawiania temperatury suszenia powyżej tolerancji przedmiotu, który zamierzamy wysuszyć.
Należy dokonać kontrolowanej próby suszenia poszczególnych przedmiotów, zaczynając od najniższej temperatury i najkrótszego czasu.
Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane zastosowaniem niewłaściwej temperatury i czasu suszenia dla danego materiału.

Typoszereg produkcyjny kabin suszarniczych przeznaczonych do kontaktu z żywnością:
 1. KSD-K 80/5
 2. KSD-K 80
 3. KSD-K100

Brak na rynku odpowiedniego sprzętu − wielofunkcyjnego urządzenia suszarniczego, które by łączyło nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie spowodował, iż Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych IZOTERMA zaprojektował i wdrożył do produkcji wielofunkcyjną kabinę suszarniczą typ KSD.
PRZEZNACZENIE
 1. Procesy technologiczne
 2. Wytwórczość spożywcza i rolnicza
 3. Ubojnie, rzeźnie, mleczarnie
Wyrób spełnia wymagania sanitarne.

NOWOCZESNOŚĆ
 1. Kabina nie ma swojego odpowiednika na rynku handlowym.
 2. Posiada wielką pojemność suszonego wsadu przy małej zajętości powierzchni podłogi (m2).
 3. Kabina suszarnicza jest konstrukcją zwartą, zamkniętą:
  – niemiłe zapachy odprowadza na zewnątrz pomieszczenia do atmosfery,
  – nie zaburza wystroju i estetyki pomieszczenia.
 4. Wielofunkcyjność − różnorodność suszonego wsadu oraz duża pojemność kabiny eliminuje konieczność zakupu dodatkowego sprzętu.
 5. Kabina wyposażona w specjalistyczny osprzęt do różnego wsadu – rodzajowego i iloś­cio­wego, umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie ilości, bez użycia narzędzi, wyposażenie montowane bezpośrednio przed lub w czasie pracy, w zależności od doraźnych potrzeb – półki, żerdzie, grzybki, haki.
 6. Niski koszt suszenia wsadu, energooszczędność, skuteczność suszenia, estetyka, bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

Kabina służy do suszenia różnorodnego wsadu - w zależności od potrzeb. Specjalnie zaprojektowana do pełnienia założonej funkcji. Technicznie - nowoczesna, bezkonkurencyjna na rynku. Kabina może pracować w atmosferze dużej wilgotności, podwójnie zabezpieczona antykorozyjnie: wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i następnie malowana elektrostatycznie.

TYPOSZEREG KABIN SUSZARNICZYCH typ KSD-K PRODUKOWANYCH przez ZPUG IZOTERMA

Szafy susząceSzafa susząca

DANE CHARAKTERYSTYCZNE KABIN PRODUKOWANYCH przez ZPUG IZOTERMA

Tabela nr 1
Lp. Typ
230V 50Hz
Wymiary − mm Moc
kW
Ilość drzwi Ciężar bez wyposaż.
kg
Wykonanie Uwagi
B G H Ø
4. KSD - K 80/5 800 500 1825
100
2,0 2 61,0 blacha ocynkowana zabezp. specjalnym lakierem
do kontaktu z żywnością
5. KSD - K 80 800 600 -''- -''- 2,0 2 66,0
6. KSD - K100 1000 -''- -''- -''- 2,0 2 76,0

typ KSD-K
- do kontaktu z żywnością. Spełnia wymagania sanitarne. Konstrukcja stalowa, blacha ocynkowana, lakierowana, wraz z wyposażeniem posiada świadectwo jakości zdrowotnej PZH w Warszawie.

Poszczególne typy kabin różnią się wymiarami gabarytowymi i wyposażeniem komór grzewczych. Posiadają zabezpieczenia - przeciwpożarowe oraz przeciw niekontrolowanemu wzrostowi tempe­ratury, zamek patentowy ryglowany trzypunktowo. Przewód zasilający z wtyczką L = 2,3 mb, do transportu i przechowywania (w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem) chowany w górnym wieńcu kabiny w suficie, w osi tylnej ścianki. Po wyjęciu z górnego wieńca przewód podłącza się do sieci elektrycznej.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE KABIN SUSZARNICZYCH typ KSD-K
Tabela nr 2
Napięcie zasilania 230 V 50 Hz
Moc ogrzewania 2,0 kW
Wydajność wentylatora turbinowego 240 m3/h
Moc wentylatora 46 W 64 Pa – spręż statyczny wentylatora
Długość przewodu zasilającego kabiny L = 2,3 mb
Przyłącze rury wylotu wilgotnego powietrza R Ø = 100 mm, L = 1,0 mb inne dł. za dopłatą
Sterownik elektronicz. czasu pracy i temp. Nastawa czasu pracy co 15 min. do 8 godz.,
temperatura max. 60 °C

Sygnalizator pracy urządzenia +
Samoczynny wyłącznik termiczny zespołu grzejnego +
Wyłącznik dopływu prądu p. poż. pracy urządzenia +
Mikrowyłącznik otwartych drzwi +
Zamknięcie kabiny zamek ryglowy trzypunktowy z kluczem
Zabezpieczenie konstrukcji blacha ocynkowana, lakierowana elektrostatycznie, zabezpieczona specjalnym lakierem

Gwarancja 2 lata (inne − wg dostawców)
Certyfikaty
CE, B, TÜV, atest higieniczny, deklaracja zgodności, świadectwo jakości zdrowotnej do kontaktu z żywnością PZH

Wyposażenie standardowe w cenie kabiny
Pakiet standard Elektroniczny programator czasu i temperatury
Wskaźnik wilgotności
Rura spiro wraz z kołnierzem Ø = 100 L = 1,0 mb
Opaski zaciskowe Ø = 100 − 2 szt.
Stopki poziomujące, zaślepki otworów

Wyposażenie eksploatacyjne za dopłatą
DRĄŻEK Ø = 20 1 szt.
PÓŁKI − służą do położenia wsadu 15 szt. − max.
HAKI L = 95 zawiesza się na konstrukcji szt. wg zamówienia
HAKI L = 300 zawiesza się na konstrukcji ----------”----------

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
Przetwórstwo spożywcze: rzeźnie, ubojnie – jako ciąg śluzy sanitarnej, suszenie owoców, warzyw, ziół, grzybów itp.

BUDOWA
Kabina − konstrukcja samonośna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczona specjalnym lakierem, zgrzewana, drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem. Osprzęt kabiny wykonany z profili stalowych.
Zespół grzejno-wentylatorowy znajduje się u góry, w suficie kabiny, tam też przyłącza się rurę spiro, którą podłącza się do kratki wentylacyjnej, w celu wyprowadzenia na zewnątrz pary wodnej, niemiłych zapachów. Powietrze doprowadzane do szafy jest oczyszczane przez filtr.
Załadunek i wyładunek wsadu może się odbywać w trakcie trwania zaprogramowanego programu suszenia – przy otwartych drzwiach kabiny program jest przerywany i jest w czuwaniu.Schemat przepływu gorącego
powietrza w kabinie

INSTALACJA
Kabinę ustawić w pomieszczeniu zamkniętym na równej i czystej powierzchni. Wypoziomować od wewnątrz (cztery otwory − załączone zaślepki). Do otworu Ø 100 w górnej części kabiny należy podłączyć rurę spiro (załączona) i połączyć z istniejącą kratką wentylacyjna pomieszczenia. Przewód zasilający z wtyczką o dł. L = 2,3 mb dla bezpie­czeństwa podczas transportu chowany jest w górnej pokrywie kabiny, należy wyjąć, rozwinąć, podłączyć do gniazda sieciowego 230V z uziemieniem. Sprawdzić posadowienie kabiny oraz sterownik, następnie zadać kabinie próbną pracę bez wsadu.

EKSPLOATACJA
Kabinę obsługiwać może każdy pracownik wykazujący kulturę techniczną w stopniu koniecznym do obsługi urządzeń technicznych oraz przestrzegający przepisów BHP.
Pracownika należy zaznajomić z działaniem osprzętu w kabinie.
Proces suszenia i podgrzewania jest operacja technologiczną, w związku z tym potrzebna jest wiedza, którą zdobywa się najczęściej empirycznie – w praktyce codziennej.
Trawestując: suszenie i podgrzewanie można porównać do procesu przyrządzania potrawy. Założony wynik można osiągnąć w bardzo krótkim czasie przy wysokiej temperaturze lub (korzystniej) w dłuższym czasie niższą temperaturą.
Instalacja kabiny i jej obsługa wraz ze sterownikiem programatora winna być poprzedzona zapo­znaniem się z instrukcją obsługi wyrobu.

STEROWANIE
Pracą kabiny steruje się programatorem pracy – czasu i temperatury typ IZOTERMA - BZ 2.
Programy pracy
 1. suszenie 2,0 kW
 2. przewietrzanie, wentylowanie – 46 W

Sterownik został zaprojektowany do kabiny suszarniczej, posiada kilka funkcji: nastawa czasu i temperatury – wartości zaprogramowanej i rzeczywistej, blokady temperatury, wskaźnik wilgotności. Sterownik jest prosty w obsłudze – intuicyjny.

STEROWNIK KABINY SUSZARNICZEJ typ IZOTERMA - BZ 2Opis sterownika
 1. Włączenie ogrzewania
 2. Włączenie wentylatora
 3. Wyłączenie pracy
 4. Nastawa i wskaźnik czasu co 15 min do 8 godz.
 5. Wyświetlacz: czasu pracy, temp. zaprogramowanej i rzeczywistej
 6. Nastawa i wskaźnik temperatury pracy od 10 °C do 60 °C
 7. Wskaźnik wilgotności i temperatury wydalanego powietrza

PROCES SUSZENIA – kinematyka przepływu powietrza

Zespół grzejno-wentylacyjny oraz sterownik mieści się w górnej części kabiny, w oddzielnej komorze – takie rozwiązanie zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem, jak również jest bezpieczne dla użytkownika kabiny.
Po zaprogramowaniu i włączeniu kabiny do pracy, powietrze pobierane jest przez wentylator turbinowy z bezpośredniego otoczenia przez otwory pokrywy sufitu następnie tłoczone do grzejnika radiatorowego. Ogrzane powietrze z dużą szybkością kierowane jest w dół w kierunku podłogi kabiny, po odbiciu powraca w górę tworząc burzliwy przepływ w całej objętości wnętrza kabiny. Ten sposób nie tylko osusza wsad od góry, ale także od dołu, burzliwy przepływ powietrza penetruje wszelkie możliwe zakamarki suszonego wsadu.
W kabinie następuje separacja powietrza. Część kierowana jest na zewnątrz wyprowadzając wilgoć z kabiny do kanału wentylacyjnego, pozostała część suchego powietrza wprowadzana jest ponownie do obiegu i uzupełniona powietrzem z pomieszczenia przechodzi przez zespół grzejno-wentylacyjny.
Turbulentny przepływ powietrza w kabinie powoduje, iż proces suszenia jest, dokładny, stosunkowo krótki − tym samym ekonomiczny.


UWAGI EKSPLOATACYJNE:
 1. Cały asortyment wyposażenia eksploatacyjnego można bardzo szybko zdemontować bez użycia narzędzi i przystosować kabinę do innej funkcji, np. suszenia odzieży lub do celów technologicznych.
 2. Suszenie wsadu należy przeprowadzać w temperaturze nie wyższej niż 45ºC, należy uwzględnić własne wymogi technologiczne.
 3. Korzystny (nie zawsze) wynik można osiągnąć w bardzo krótkim czasie przy wysokiej temperaturze lub (korzystniej) w dłuższym czasie niższą temperaturą.
 4. Zaleca się, aby podczas załadunku wsadu zachować między nimi odległości 1 ÷ 2 cm, tak aby wsad się nie stykał, w osi pionowej kabiny zachować niewielką przerwę.
 5. W przypadku suszenia na półce materiałów sypkich małej granulacji uzgodnić rodzaj i konstrukcję półki.
 6. Zabrania się zamykać wylot powietrza z rury spiro.
 7. Kabina oraz jej wyposażenie − zaprojektowane do pracy w temperaturze max. 55ºC. Do pracy w wyższej temperaturze wykonujemy na indywidualne zamówienie.
 8. W przypadku wyposażenia specjalistycznego, opcjonalnego należy ściśle przestrzegać instrukcję ich użytkowania.
 9. Fabryczną blokadę temperaturową można wykonać według życzenia inwestora.
 10. Kabina posiada zabezpieczenie temperaturowe ppoż. oraz niekontrolowanego wzrostu temperatury.
 11. Zamek zamknięcia drzwi ryglowany trzypunktowo z kluczem.
 12. Badania potwierdzające spełnienie wymogów CE.
 13. Wyrób dopuszczony do obrotu handlowego.

CERTYFIKATY
CE B TÜV atest higieniczny, deklaracja zgodności, świadectwo jakości zdrowotnej do kontaktu z żywnością PZH

ZAMÓWIENIE – postępowanie:
 1. Zdefiniować swoje potrzeby asortymentowe i ilościowe.
 2. Określić asortyment oraz ilość sztuk wsadu suszonego w jednym procesie suszenia.
 3. Dokonać wyboru typu kabiny z typoszeregu produkcyjnego - tab. nr 1.
 4. W zamówieniu podać wyposażenie eksploatacyjne oraz opcjonalne w asortymencie i jego ilości.
 5. Podać inne wymogi np.: blokadę temperatury, itp

OMÓWIENIE WYPOSAŻENIA KABINY SUSZARNICZEJ typ KSD-K

Typ kabiny, ilość półek, drążków i haków, wskaźnik wilgotności, ogranicznik maksymalnej temperatury dobiera zamawiający w zależności od swoich potrzeb: rodzaju i wymiarów gabarytowych wsadu, jego ilości oraz częstotliwości procesu suszenia oraz wymogów ustawowych, np. przepisów dotyczących kontaktu z żywnością.

I.Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe zawarte jest w cenie kabiny.

II.Wyposażenie eksploatacyjne– dopłata od sztuki

 1. Drążek – do zawieszenia ubrań
 2. Półki – wykonane z blachy stalowej, ażurowa, służy do położenia przedmiotów, półki można montować na różnej wysokości
 3. Haki – dwa rodzaje: L = 95, L = 300. Do zawieszenia na konstrukcji.

III. Wyposażenie specjalne opcjonalne – do wyboru, za dopłatą

 1. Wskaźnik wilgotności
 2. Profil uszczelniający drzwi

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Wsad nie może ociekać wodą.
 2. Wyroby, które były w kontakcie z substancjami lotnymi (środki do prania chemicznego, usuwania plam) nie mogą być suszone w kabinie, gdyż grozi to samozapłonem.
 3. Nie suszyć ubrań traktowanych benzyną, lub innymi środkami lotnymi i łatwopalnymi. Może to doprowadzić do powstania mieszanki wybuchowej.
 4. Kabinę należy eksploatować w pomieszczeniu, w temperaturze nie niższej niż 5oC dostatecznie wentylowanym.
 5. Kabina pracując wydziela wilgotne powietrze, które należy odprowadzić na zewnątrz pomiesz­czenia. Należy zapewnić dopływ powietrza, aby następowała jego wymiana.
 6. Otwory w górnej pokrywie kabiny: ssący i tłoczący nie mogą być zatkane.
 7. Upewnij się, że wylot powietrza w kanale wentylacyjnym nie jest zablokowany.
 8. Przy suszeniu wsadu o małej wilgotności i w pomieszczeniu o dobrej wentylacji nie ma koniecz­ności podłączenia kabiny do systemu wentylacyjnego.
 9. Zawsze sprawdź dlaczego wyłącznik termiczny wyłączył ogrzewanie. Dwa możliwe powody to: zablokowany wylot powietrza z grzejnika w kierunku podłogi kabiny lub zablokowany wylot powietrza z kabiny (otwór w suficie kabiny).
 10. Maksymalna temperatura pracy wewnątrz kabiny 55°C (blokada).
 11. Nie wolno podłączać urządzenia do sieci o napięciu znamionowym innym niż 230 V.
 12. Wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia należy podłączyć do gniazda sieciowego wyposa­żo­nego w bolec zerujący.
 13. Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka ulegnie uszkodzeniu należy wymienić na nowy przez osobę uprawnioną.
 14. W sytuacjach zagrożenia dla ludzi lub pomieszczenia, należy odłączyć zasilanie poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda zasilającego. Należy zapewnić łatwy dostęp do gniazda elektrycznego.
 15. Jeżeli kabina przez długi czas nie będzie użytkowana przewód zasilający należy zabezpieczyć − wyjąć z gniazda zasilającego i wsunąć do kabiny przez otwór w górnym wieńcu.
 16. Kabinę ustawić na suchej, płaskiej i równej powierzchni i wypoziomować i unieruchomić.
 17. Zabrania się użytkowania urządzenia w pomieszczeniach niebezpiecznych pożarowo i zagra­ża­jących wybuchem.
 18. Urządzenie powinno być eksploatowane w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych.
 19. Sprawdzić czy kabina nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy jej użytkować.
 20. Postępuj zgodnie z instrukcjami IZOTERMY i dostawców dot. części zapasowych i nap­rawy.
 21. Upewnij się, że produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia mogą być zgłoszone sprzedawcy w ciągu 7 dni.
 22. Po rozpakowaniu należy stwierdzić czy wyrób jest zgodny z zamówionym.
 23. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci, osoby niepełnosprawne lub zwierzęta.
 24. Jeśli użyte były produkty do zmiękczania tkanin lub elektrostatyczne przestrzegać instrukcji ich producenta.
 25. Kabina do suszenia nie jest przeznaczona do użytkowana: przez osoby (w tym dzieci) o ogra­niczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, a także przez osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę na dzieci, zwierzęta domowe, aby nie zostały zamknięte w kabinie.
 26. Nie pozwalać dzieciom bawić się w kabinie ani w jej pobliżu.
 27. Opakowania z tworzyw sztucznych, takie jak styropian, folia, powinny się znajdować poza zasięgiem dzieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Jedynie woda i mydło oraz miękka szczotka lub ściereczka mogą być użyte do czyszczenia kabiny. Nigdy nie używać substancji lotnych. Jeżeli na podłodze suszarki zgromadzi się woda, należy ją usunąć gąbką lub ściereczką. Podłoga kabiny winna być zawsze utrzymywana w najwyższej czystości. Jeśli suszarka jest sucha można ją odkurzać odkurzaczem. Do czyszczenia nie można używać myjek wysokociśnieniowych. Na podłodze kabiny można rozłożyć gazety zabezpieczając przed jej zanieczyszczeniu. Zawsze wcześniej należy odłączyć przewód zasilający od sieci 230 V.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Kabinę należy transportować w pozycji pionowej − pozycji pracy na palecie euro, nie piętrować kabin, nie ma szczególnych zaleceń dotyczących bezpiecznego magazynowania i transportu. Należy zwrócić uwagę, aby w transporcie wyrób był składowany bezpiecznie, w pomieszczeniu nie wilgotnym, bez możliwości uszkodzeń mechanicznych podczas magazynowania − niekontro­lo­wa­nego przesuwania, wstrząsów, wywrócenia itp.

GWARANCJA I SERWIS
 1. Gwarancja na kabinę 2 lata (sterownik, inne − wg dostawców).
 2. Serwis producenta - bezproblemowy.

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
                  Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl