PRODUKCJA USŁUGI PROJEKTOWANIE
Listwy grzejne promiennikowe

Listwy grzejne typ LG1

Promiennik podczerwieni


Listwy promiennikowe to modułowy system ogrzewania niskotemperaturowymi promiennikami podczerwieni. Listwy promiennikowe IZOTERMA służą do ogrzewania podstawowego jak i dogrzewania pomieszczeń: mieszkalnych, biurowych, sklepowych, magazynowych, socjalnych, technicznych, produkcyjnych, w kioskach, kawiarniach, hotelach, szkołach, garażach a także do pomieszczeń niestacjonarnych np.przyczep campingowych, ogrzewania technologicznego w urządzeniach technicznych i przemysłowych.

Zalety:
 • modułowy system ogrzewania - różne długości
 • zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach
 • nowoczesne i energooszczędne - małe moce przy dużej powierzchni grzejnej
 • możliwość włączenia w dowolne zestawy grzewcze (konfiguracje)
 • listwy mogą pracować w pozycji poziomej, pionowej
 • z każdej listwy z zestawu można wyprowadzić przewód zasilający
 • chroni przed zawilgoceniem i przemarznięciem ścian, zawilgocone osusza
 • nie wymaga zmiany istniejącej instalacji elektrycznej, zasilanie 230V
 • element grzejny płaszczyznowy
 • brak efektu spalania kurzu i smugowania ścian (brudzenia)
 • bezpieczne w użytkowaniu, gwarancja 3 lata, znakowane CE B TÜV Nord


Promiennik podczerwieni

typ LG1
- moduł listew promiennik. bez ramki
        kolor: RAL 7535 (jasno szary)Listwa grzejna

typ LG2 - moduł listew promiennik. w ramce
               kolor drewnopodobny: olcha złotaPRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ


Typoszereg produkowanych listew    Typ LG1 - bez ramki    Typ LG2 - w ramce
TYP
230V
MOC
W
WYMIARY (mm)
Masa
kg
Cena
gr.
szer.
dł.

LG1 -   500
65 22 160 500 0,9 -
LG2 -   500
197
1,2 -
LG1 - 1000 140 22 160 1000 1,6 -
LG2 - 1000
197
2,4
-
LG1 - 1500
200 22 160 1500 2,5 -
LG2 - 1500
197
3,5
-
LG1 - 2000 280 22 160 2000 3,2 -
LG2 - 2000
197
4,7
-WIDOK NA CIĄG LISTEW typ LG2 OD STRONY ŚCIANY
(montaż listew LG1 - podobny)
Naroże listwy LG2Wymagane dodatkowe materiału do montażu - za dopłatą:

 1. Złączki 2,5mm2
 2. Puszka instalacyjna
 3. Wtyczka z wyłącznikiem podświetlanym
 4. Regulator temperatury
 5. Przewód elektryczny 3 x 1 mm2

KONSTRUKCJA - zamknięta o przekroju prostokątny, wykonana z bl. ocynkowanej, lakierowanej (kolor jasno szary: RAL7035 ) - LG1. Listwy grzejne w ramce (typ LG2) wykonane z profili aluminiowych i blachy - lakierowanych, kolor: olcha złota (jasny), orzech bursztynowy (ciemny). Pakiet grzejny wewnątrz listwy oddaje swoje ciepło prostopadle do swojej powierzchni poprzez promieniowanie a także w niewielkiej części poprzez konwekcję. Listwa grzejna energię cieplną oddaje tylko w jedną stronę.

MONTAŻ - montowane na ścianie, na wysokości ok. 10 cm od podłogi, wokół ścian pomieszczenia, w rzędzie lub dwóch - w poziomie lub pionie, o długościach zróżnicowanych, tak aby można było dostosować do zajętości i długości ściany. Listwy do ściany montuje się przy pomocy uchwytów: do ściany drewnianej - na wkręty a do murowanej - na kołki rozporowe. Przewód elektr. zasilający OMY 3 x 1mm2
L= 0,7mb wyprowadzony jest od tyłu listwy. Łączenie elektryczne przewodów równoległe (według kolorów) przy pomocy złączek, maksymalna moc ciągu listew podłączonego do gniazda 230 V wynosi 2 kW.

Operacje montażowe:
 1. Na wysokości 260 mm od podłogi wykonaj linię traserską, według poziomicy, na długość ciągu listew (patrz: przekrój A-A).
 2. Zamocuj górne uchwyty (profil Z) do ściany na wkręty lub kołki (patrz: widok na ciąg listew).
 3. Do listwy wsuń uchwyt dolny - profil C.
 4. Przyłóż, dociśnij i wsuń listwę do zamocowanych uchwytów górnych.
 5. Wytrasuj otwory w ścianie pod uchwyty dolne.
 6. Odsuń uchwyty dolne, wywierć otwory, wsuń uchwyty pod otwór i skręć na wkręty lub kołki.
 7. Ciąg listew podłącz elektrycznie równolegle ze sobą przy pomocy złączek 3-biegowych 2,5mm2
 8. Wyprowadź przewód zasilający z listwy i wprowadź do puszki instalacyjnej.Powyższe prace winien wykonać elektryk z uprawnieniami.

DOBÓR LISTEW PROMIENNIKOWYCH DO POMIESZCZENIA Przy doborze należy kierować się potrzebą, czy listwy mają pełnić funkcję ogrzewania podstawowego czy tylko wspomagać istniejące ogrzewanie - dogrzewać! Zapotrzebowanie mocy cieplnej na pomieszczenie zależy od: żądanej temperatury w pomieszczeniu, izolacji cieplnej ścian oraz od temperatury zewnętrznej. W przybliżeniu można przyjąć niżej wymienione rodzaje konstrukcji budynków i ich zapotrzebowanie na moc grzejną, przy założeniu minimalnej temp. zewnętrz. - 20°C:
 1. 20 W/m³ - budynki drewniane, dobrze izolowane
 2. 25 W/m³ - budynki murowane z izolacją (styropian, wełna mineralna)
 3. 30 ÷ 35 W/m³ - budynki murowane, bez izolacji (stare budownictwo)
 4. 5 ÷ 20 W/m³ - przy dogrzaniu

PRZYKŁAD DOBORU LISTEW PROMIENNIKOWYCH
:
a) Dane: V = 30 m3 - objętość pomieszczenia 20 W/m3 - zapotrzebowanie mocy (przyjęto p.1 - budynek drewniany, dobrze izolowany)
Obliczyć: P - zapotrzebowanie całkowitej mocy
Rozwiązanie: P = V x 20 W/m3 = 30 x 20 = 600 W

b) Obliczoną moc grzejną na pomieszczenie - 600 W podzielić przez moc grzejną 1mb listwy omocy 140W. Z wyliczenia wynika potrzeba - 4,28 mb listwy. Należy przyjąć 4,5 mb listew grzejnych.

c) W zależności od długości ścian i ich zajętości oraz konfiguracji montażu należy przyjąć długości i ilości listew, aby sumaryczna długość listew równała się mocy - 600 W, np. listwa LG1-1000 - 4 szt. oraz LG1-500 - 1 szt. - w sumie 4,5 mb.

Gwarancja i reklamacja Gwarancja – 3 lata (sterownik 1 rok). Reklamacja i serwis pogwarancyjny wykonuje ZPUG IZOTERMA. Wyrób spełnia wymogi obowiązujących norm europejskich, Deklaracja Zgodności, znakowany CE, B, TÜV.

Czyszczenie i konserwacja
Polega na czyszczeniu zewnętrznej konstrukcji, przy użyciu miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu. Czynność tę należy wykonywać przy urządzeniu odłączonym od sieci.

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
                  Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl