PRODUKCJA USŁUGI PROJEKTOWANIE
Listwy grzejne

Listwy grzejne typ LG1

Promiennik podczerwieni


Listwy grzejne IZOTERMA typ LG1 to modułowy system ogrzewania liniowego, niskotemperaturowy, napięcie 230 V, montowany na ścianie. Montować można w szeregu liniowym lub innej dowolnej konfiguracji w tym również w pozycji pionowej. Listwy grzejne IZOTERMA służą do ogrzewania pomieszczeń jako ogrzewanie podstawowe jak i do dogrzewania.
Stosowanie w pomieszczeniach: mieszkalnych, biurowych, sklepowych, magazynowych, socjalnych, technicznych, produkcyjnych, w kioskach, kawiarniach, hotelach, szkołach, garażach a także w pomieszczeniach niestacjonarnych np.przyczepach campingowych, ogrzewania technologicznego w urządzeniach technicznych i przemysłowych.

Zalety:
 1. Trwałość, niezawodność.
 2. Listwa od strony ściany wyizolowana - brak strat ciepła.
 3. Element grzejny płaszczyznowy, cała powierzchnia listwy posiada równomierną temperaturę, brak miejscowych przegrzewań.
 4. Brak efektu spalania kurzu - smugowania ścian (brudzenia).
 5. Montażu listew grzejnych typ LG1 nie wymaga żadnych dodatkowych ruchomych części.
 6. Montaż listew można wykonać w dowolnej konfiguracji - listwy mogą pracować w pozycji poziomej, a także pionowej.
 7. Zasilanie elektryczne z dowolnej strony listwy.
 8. Z każdej listwy będącej w zestawie grzejnym można wyprowadzić przewód zasil. do gniazda zasilania.
 9. Typoszereg długości produkowanych listew pozwala na dopasowanie ich do wolnej długości ściany.
 10. Prosty montaż, na kołki rozporowe.
 11. Gwarancja 3 lata, trwałość - kilkadziesiąt lat.
Promiennik podczerwieni

Promiennik podczerwieni
PRYKŁADY ZASTOSOWAŃ


Typoszereg produkowanych listew
TYP - LG1
230V
MOC
W
WYMIARY (mm)
Masa
kg
Cena
gr.
szer.
dł.
netto
brutto
LG1- 500
65 21 160 500 1,0 90
110,70
LG1-1000 140 21 160 1000 1,8 150
184,50
LG1-1500
200 21 160 1500 2,6 230
282.90
LG1-2000 280 21 160 2000 3,4 290
356,70


KONSTRUKCJA LISTWY - przekrój prostokąta o wymiarach 21 x 160 x L (mm), nitowana, wykonana z blachy ocynkowanej, lakierowanej. Listwa grzejna posiada element grzejny płaszczyznowy, ciepło oddaje poprzez promieniowanie, prostopadle do swojej płaszczyzny, tylko w jedną stronę. Kolor: RAL 7035 (biały złamany).

MONTAŻ - listwy montować na ścianie, wokół ścian pomieszczenia, w rzędzie lub dwóch - w poziomie lub pionie, o długościach zróżnicowanych, tak aby można było dostosować je do długości ściany. Listwa mocowana jest do zaczepów, które skręcane są na kołki rozporowe do ściany (listwa LG1-500 i LG1-1000 - dwa zaczepy, listwa LG1-1500 i LG1-2000 - trzy zaczepy).
Na listwie od strony ściany znajduje się puszka instalacyjna do łączeń elektrycznych listew między sobą.
Po połączeniu elektrycznym w ciąg liniowy wyprowadzamy przewód zasilający do gniazda 230V. Przyłącze zasilające odpowiedniej długości określonej przez zamawiającego zakoń­czone jest wtyczką z wyłącznikiem i diodą sygnalizującą pracę urządzenia - patrz punkt sterowanie.

Promiennik podczerwieni
Listwa od strony ściany
- odległość od ściany wraz z listwą: 46 mm
- odległość od podłogi min. 50 mm
- Ø 8 - otwór w ścianie pod kołki rozporowe

Promiennik podczerwieni

Puszka instalacyjna listwy
- szczegół łączeń elektrycznych ze sterowaniem b lub c

Promiennik podczerwieni
Listwy w ciągu liniowym
- widok od strony ściany

EKSPLOATACJA - dobór - sterowanie
Przy doborze należy kierować się potrzebą, czy listwy mają pełnić funkcję ogrzewania podstawowego czy tylko wspomagać istniejące ogrzewanie - dogrzewać. Zapotrzebowanie mocy cieplnej na pomieszczenie zależy od: żądanej temperatury w pomieszczeniu, izolacji cieplnej ścian oraz od temperatury zewnętrznej.
W przybliżeniu można przyjąć niżej wymienione rodzaje konstrukcji budynków i ich zapotrzebowanie na moc grzejną, przy założeniu minimalnej temp. zewnętrznej - 20°C:
1. Budynki drewniane, dobrze izolowane: 20 W/m³
2. Budynki murowane z izolacją (styropian, wełna mineralna): 25 W/m³
3. Budynki murowane, bez izolacji (stare budownictwo): 30 ÷ 35 W/m³
4. Przy dogrzaniu: 5 ÷ 20 W/m³.


DOBÓR:
a) Obliczyć zapotrzebowanie mocy grzejnej na pomieszczenie P = V x 20 W/m³
V - powierzchnia podłogi x wysokość pomieszczenia m³
20 W/m³ - zapotrzebowanie na moc grzejną w zależności od rodzaju konstrukcji budynku (przyjęto wartość z pkt 1)
P = 30 m³ x 20 W/m³ = 600 W - zapotrzebowanie mocy
b) Mając obliczoną moc grzejną na pomieszczenie - 600 W, należy obliczyć całkowite zapotrzebowanie długości listew grzejnych, przyjmując, że 1 mb = 140 W L = 600 W : 140 W/mb = 4,28 mb - całkowita długość listew grzejnych na pomieszczenie.
c) w zależności od konfiguracji montażu i długości należy przyjąć odpowiednie długości i ilości listew, tak aby sumaryczna moc listew równała się zapotrzebowaniu mocy - 600 W, np. listwa LG1-1000 - 4 szt. oraz LG1-500 - 1 szt.

STEROWANIE - do wyboru:
a) wtyczka z wyłącznikiem podświetlanym sygnalizującym pracę urządzenia,
b) regulator temperatury pomieszczenia mocowany na ścianie - do max. mocy 3,5 kW,
c) programator cyfrowy tygodniowego czasu pracy, dwa zakresy mocy - do 2,0 kW.
d) programator cyfrowy tygodniowego czasu pracy, jeden zakresy mocy - do 3,5 kW,
(jak pokazuje rysunek C - lecz bez przełącznika klawiszowego).


a)

b)

c)

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
                  Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
wykonanie: kotonski.pl