Instrukcja - FOLIA GRZEJNA - OGRZEWANIE PODŁOGOWE

I. FOLIA GRZEJNA - OGRZEWANIE PODŁOGOWE

230V 60, 80 W/m2

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYKONANIA
PASÓW FOLII GRZEJNEJ ORAZ JEJ MONTAŻU

1. Akcesoria
1. Konektory
2. Taśma wulkanizacyjna - izolacyjna
3. Taśma izolacyjna poliestrowa
4. Przewody elektryczne zasilające
    1,5 mm2 - czarny i niebieski
5. Narzędzie zaciskowe


2. Plan rozmieszczenia i określenie ilości folii grzejnej oraz zaplanowanie podłączenia do puszki elektrycznejPrzed instalacją folii grzejnej użytkownik powinien przygotować szkic rysunkowy ułożenia folii grzejnej w pomieszczeniu.
Na szkicu pokaże dokładne miejsce ułożenia folii grzejnej biorąc pod uwagę wymiary skrajne oraz miejsce podłączenia do puszki instalacyjnej oraz ścieżki przewodów elektrycznych. Na podstawie szkicu określi zapotrzebowanie folii grzejnej.

Regulatory temperatury do ogrzewania podłogowego z oferty ZPUG IZOTERMA posiadają sondę podłogową, która winna być zamontowana w plastikowej rurce (peszel) pomiędzy dwoma pasami folii w rowku. Sonda nie powinna wystawać ponad poziom folii grzejnej - zamontowana w odległości 0,5m od ściany.

Puszka instalacyjna o głębokości min. 25 mm z dwoma wejściami - winna być umieszczona jak najbliżej podłogi, blisko termostatu i tak, aby długości przewodów zasilających folię grzejną, termostatu i sondy podłogowej pozwalały na podłączenie ich w puszce.


Przykłady niewłaściwego montażu


Zabronione są następujące czynności:

Nakładanie na siebie dwóch lub więcej warstw folii grzejnej.
Układanie folii nad pasami dylatacyjnymi konstrukcji budowlanej.
Układanie folii pod planowanymi stałymi elementami zabudowy (muszla klozetowa, obudowana wanna, gdzie brak odpływu ciepła. Uwaga ta nie dotyczy przedmiotów, które tylko w części swoją powierzchnią bezpośrednio przylegają do podłogi (np. szafy, łóżka na nóżkach).
Cięcie lub uszkodzenie czarnych pasów grzejnych folii.

UWAGA: Na ułożoną warstwę izolacji termicznej rozścielać pasy folii grzejnej typ P
              (części grzejne folii nie mogą zachodzić na siebie)

II. ZAMÓWIENIE FOLII GRZEJNEJ - ABY ZAMÓWIĆ FOLIĘ NALEŻY:

 1. Wykonać dokładny szkic pomieszczenia z wymiarami w celu rozplanowania ułożenia folii
 2. Określić moc folii: 60 W/m2 - należy przyjąć pod podłogę drewnianą,
                              80 W/m2 - pod panele laminowane
 3. Określić szerokość folii grzejnej: 60 W/m2 B = 600 mm,
                                                      80 W/m2 B = 600 mm, B = 1000 mm
 4. Określić dokładną długość poszczególnych pasów folii grzejnej (długość dowolna)
  Należy określić czy zamówienia ma dotyczyć folii z rolki, gdzie folia będzie cięta i będą wykonywane połączenia elektryczne na obiekcie - tab. 1.
  Czy też zamówienie ma dotyczyć gotowych zestawów handlowych - tab. 2.
 5. Zamówić regulator określający temperaturę pomieszczenia z sondą podłogową.

IV. WYKONANIE PASÓW FOLII GRZEJNEJ    

- Przygotować potrzebne długości folii grzejnej zgodnie ze szkicem
- Folię grzejną ciąć na żądane długości - równolegle do czarnych pasków
Są dwa warianty cięcia folii:
 • I wariant - na długości folii co 320 mm jest szeroki biały pas z linią przerywana, po której należy ciąć folię - końce taśmy miedzianej należy zaizolować taśmą izolacyjną o szerokości min. 25 mm)
 • II wariant - co 10 mm jest cienka biała linia po której należy ciąć folię grzejną, zaizolować całą linię cięcia przy pomocy taśmy izolacyjnej o szerokości 25mm, a następnie ponownie taśmą izolacyjną o szerokości 35 mm).
W przypadku naruszenia czarnego paska (który przewodzi prąd) należy dobrze zaizolować krawędź, bądź też odciąć naruszony czarny pasek.

   
Zdjąć izolację z żyły przewodu na długości 10 mm, zarobić końcówkę żyły (skręcenie, tulejka), zagiąć żyłę tak by w konektorze nie było luzu, włożyć do konektora z milimetrową izolacją, zacisnąć konektor narzędziem zaciskowym wg rysunku.
Jeżeli w jednym konektorze mają być zaciśnięte dwa przewody nie należy zaginać żył przewodów. Następnie należy zacisnąć konektor na środku pasa miedzianego przy pomocy narzędzia zaciskowego. Zacisk konektora nie może mieć kontaktu z grzejną częścią folii.

   

Izolowanie konektorów.
Zaciśnięty konektor musi być zaizolowany taśmą wulkanizacyjną. Czynność tę należy wykonać z należytą starannością.

   

V. MONTAŻ FOLII GRZEJNEJ
1. Przygotowanie podłoża podłogi


Rys. a:
Sprawdzić wilgotność podłoża - nie może przekraczać 2% (ok. 60% wilgotności względnej). Jeżeli podłożę jest penetrowane przez wilgoć należy wykonać izolację przeciwwilgociową. Należy dokładnie oczyścić podłogę, powierzchnia podłogi winna być płaska, bez wgłębień, wybrzuszeń, nie posiadać ostrych występów.
Izolacja przeciwwilgociowa musi znajdować w konstrukcji podłogi, na której ma być instalowana folia grzejna.

Rys. b:
Na oczyszczoną podłogę układać arkusze izolacji termicznej, tak aby miejsca łączenia były przesunięte względem siebie (jak na rysunku). Izolację należy ułożyć na całej powierzchni podłogi, także tam gdzie podłoga nie będzie ogrzewana - ze względów termicznych. Izolację należy przyklejać taśmą mocującą (ok. 35 m taśmy mocującej wystarcza na 20 m2 izolacji).

Rys. c:
Sondę podłogową (jeżeli jest przewidziana) należy osłonić rurką (peszla) pod panelami podłogowymi. Sonda ogranicza temperaturę do poziomu zalecanego przez producenta paneli - tj. 28°C.
Sondę podłogową w podłodze na legarach należy zamontować pod deską podłogową - jak najbliżej, ale nad folią grzejną.
W linii prostej poniżej puszki instalacyjnej w podłodze i izolacji termicznej wykonać rowek na głębokość i szerokość peszla (rurki ochronnej sondy) o długości ok. 0,5m od ściany. Umieścić w peszlu sondę podłogową, aż do końca peszla, koniec rurki zaślepić taśmą instalacyjną.

Następnie umieścić sondę w rowku, wciągnąć do puszki instalacyjnej. Sprawdzić czy sonda znajduje się przy końcu zaślepionego peszla, następnie drugi koniec peszla wraz z wystającym z niego przewodem sondy owinąć taśma instalacyjną, w celu unieruchomienia przewodu sondy w rurce.

2. Ułożenie folii na podłodze
Na ułożoną warstwę izolacji termicznej rozścielać pasy folii grzejnej typ P.
Części grzejne folii nie mogą zachodzić na siebie, (paski miedziane winny być ułożone do góry) 1. W miejscach łączenia przewodów elektr. z folią grzejną oraz dróg przewodów zasilających do puszki instal. należy w podłodze (izolacji termicznej) wyciąć odpowiednie wgłębienia, tak by przewody oraz konektory nie wychodziły ponad poziom folii grzejnej.
 2. Łączenie przewodu elektrycznego z folią grzejną konektorem czy też poprzez lutowanie - w obu przypadkach łączenia te wykonać w kierunku podłogi (aby zabezpieczyć je przed naciskiem mechanicznym.)Alternatywny system podłączeniaSzkic przedstawia połączenie równoległe elektr. folii grzejnej wykonane z folii z rolki na obiekcie przy pomocy akcesoriów z pkt IV.1
Szkic przedstawia połączenia elektr. folii grzejnej wykonane z zestawów handlowych z puszką instal. zamontowaną na ścianie przy użyciu kostki redukującej ilość połączeń


3. Uwagi montażowe
 1. Pod przewód elektryczny zasilający, który ma średnicę zew. 4,5 mm2 - należy wykonać odpowiedni rowek w podłodze (izolacji) na głębokość min. 4 mm, następnie przewód umieścić w tym rowku.
 2. Wszystkie połączenia elektryczne a także prowadzenie przewodów w rowkach (nie mogą wychodzić nad poziom folii) wykonać z należytą starannością, wszystkie cięte pasy folii grzejnej muszą być zaizolowane.
 3. Należy stosować się do podanych wymiarów - szkic pkt IV.2
 4. Pod folią a także nad folią, przy dalszym montażu, nie mogą znajdować się przedmioty obce.
 5. Jeżeli jest instalowana folia o mocy 80 W/m2 regulator temp. powinien być wyposażony w sondę podłogową.
  Przy folii o mocy 60 W/m2 nie jest konieczna sonda - chyba że folia ułożona jest na podłożu betonowym.
 6. Podczas układania folii grzejnej montażysta winien mieć odpowiednie obuwie z miękką podeszwą.
 7. Aby folia grzejna się nie przesuwała po jej rozłożeniu do przyklejenia można użyć zwykłej taśmy klejącej.
 8. Folia grzejna jest zaprojektowana do suchych procesów budowlanych - nie może być instalowana w temp. niższej niż 3°C, min. promień gięcia folii wynosi 35 mm.
 9. Folia grzejna nie jest wskazana do pomieszczeń z dużą wilgotnością (łazienka, pralnia). W przypadku stosowania folii grzejnej, w takich pomieszczeniach konieczne jest wykonanie warstwy uziemiającej (stalowa siatka o oczkach 20 x 20cm lub folia aluminiowa o gr. 0,04 mm). Warstwa uziemiająca musi być podłączona do przewodu uziemiającego.
 10. W celu usprawnienia rozkładania folii grzejnej przed przemieszczaniem wskazane jest pasy folii przyklejać wzdłuż taśmą montażową (handlową). Dotyczy to również ułożonych przewodów zasilających w rowkach wyciętej izolacji termicznej.


VI. KONTROLA ELEKTRYCZNA - dokonana winna być przez uprawnionego elektryka.

Po ułożeniu i podłączeniu elektrycznym wszystkich pasów folii grzejnej, należy sprawdzić oporność systemu oraz oporność izolacji przy użyciu omometru zgodnie z następującym wzorem:UWAGA:
 1. W przypadku instalowania folii grzejnej typ P w podobwodach moc podobwodu nie może przekraczać 10 Amper !!!
 2. Cały system pasów folii grzejnej pracuje na napięcie 230 V, 50 Hz.
 3. Wykonać oględziny zamontowanej folii grzejnej na podłożu.
 4. Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne oraz ścieżki prowadzonych przewodów zasilających w wyciętych rowkach.
 5. Przewody zasilające nie mogą być prowadzone pod ani nad folią oraz krzyżować się.
 6. Pod podłogę drewnianą należy stosować folię grzejną o mocy 60 W/m2 a pod panele laminowane folię o mocy 80 W/m2.
 7. Omometrem sprawdzić moc oraz oporność folii.
 8. Skontrolować poprawność rozłożenia folii grzejnej zwracając uwagę na wymiary skrajne pokazane w pkt IV.2.
 9. Tolerancja wartości zmierzonej od wartości nominalnej winna mieścić się w plusie 5% w minusie 10%. Jeżeli wartość ta jest przekroczona należy zbadać przyczynę i usunąć ją.


VII. MONTAŻ PODŁOGI

  

Na ułożoną i podłączoną folię grzejną należy ułożyć warstwę folii PCV (parochronnej) o grubości min. 0,2 mm która zabezpieczy przed przenikaniem wilgoci oraz napięciami mechanicznymi.
Pasy folii PCV powinny nakładać się na siebie na szerokość min. 20 cm, natomiast przy ścianie folia PCV powinna wchodzić na ścianę na ok. 3 cm na całym obwodzie - także na powierzchni podłogi, która nie jest ogrzewana.

Po wykonaniu pomiaru elektrycznego oporności systemu grzejnego i jego pozytywnym wskazaniem należy układać podłogę wierzchnią np. deski, parkiet, panele zgodnie z instrukcją ich producenta. Przy układaniu wierzchniej podłogi należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić (przebić) folii PCV, a także folii grzejnej oraz połączeń elektrycznych. Zwrócić uwagę, aby pomiędzy folią PCV a np. panelami nie zawieruszyły się ciała obce np. wkręty, gwoździe.

VIII. STEROWANIE OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Przewody zasilające oraz sondę podłogową wprowadzić do puszki przyłączeniowej wcześniej przygotowanej, jeżeli takowej nie ma to bezpośrednio do regulatora temp. - tę czynność powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.


L - faza (zasilanie elektryczne)

N - zero (zasilanie elektryczne)

L' - faza (folia grzejna typ P)

N' - zero (folia grzejna typ P)

UWAGA:
Całkowita moc systemu folii grzejnej (Ampery) nie może przekraczać maksymalnej wartości obciążenia danego regulatora temperatury
Regulator temperatury z sondą podłogową
połączenie elektryczne z folią grzejną typ P

 1. System ogrzewania podłogowego należy wyposażyć w regulator temperatury z oferty ZPUG IZOTERMA, który pozwala na ustawienie temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz posiada sondę podłogową, która ogranicza maksymalną wartość temperatury podłogi. Regulator temperatury należy zamocować na ścianie w miejscu nieprzewiewnym, nienasłonecznionym, na wysokości ok.1,5m od podłogi.
 2. Łączenie przewodów wychodzących z folii, a także z sondy, które wchodzą do puszki oraz do regulatora temp. należy wykonać według schematu elektrycznego znajdującego się w instrukcji regulatora temp.
 3. Instalacja elektryczna musi umożliwiać rozłączenie systemu grzejnego na wszystkich biegunach, minimalna odległość między punktami rozłączanymi winna wynosić 3 mm.
 4. Obwód zasilający ogrzewania podłogowego musi posiadać wyłącznik różnicowo - prądowy min. 30mA.


IX. ODBIÓR OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO


 1. Należy wykonać ponowny pomiar omomierzem rezystancji systemu grzejnego, wpisać te dane do Karty Gwarancyjnej, a także narysować pozycję każdego pasa folii grzejnej, miejsca prowadzenia przewodów zasilających, miejsca połączeń.
  Tak wypełnioną Kartę Gwarancyjną oraz instrukcję właściciel (użytkownik) winien przechowywać, jak i dowód zakupu folii grzejnej.
 2. Podłączyć do sieci i sprawdzić manualnie czy system się nagrzewa.
 3. Uruchomienie systemu grzejnego podłogowego:
  Po wykonaniu ogrzewania podłogowego foliami grzejnymi system grzejny jest gotowy do normalnej pracy - może być eksploatowany bez operacji uruchamiania w przypadku, gdy nie była instalowana na podłożu betonowym lub wykonanym z podobnego materiału budowlanego. Jeżeli instrukcja wyrobu producenta warstwy wierzchniej - paneli, nie przewiduje normalizowania się ułożonej podłogi czy też wyschnięcia lakierów, klejów (jeżeli są stosowane) - to jak wyżej powiedziano - ogrzewanie podłogowe może być uruchomione natychmiast.
  Jeżeli folia grzejna została ułożona na podłożu betonowym należy wykonać następującą operację uruchamiania:

Dzień
Ustawienie temp.
1
15°C
2
18°C
3 - 5
20°C
6 - 8
25°C
Diagram uruchomienia systemu grzejnego w przypadku, gdy folia grzejna została ułożona na podłożu betonowym
Życzymy zadowolenia z naszego produktu,
ZPUG IZOTERMA

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH Sp. z o.o.
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14
Tel.+48 71-318-58-95
Tel.+48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl