Listwy grzejne promiennikowe
typ LG

Listwy grzejne typ LG

Promiennik podczerwieni


Listwy promiennikowe to modułowy system ogrzewania niskotemperaturowymi promiennikami podczerwieni. Listwy promiennikowe IZOTERMA służą do ogrzewania podstawowego jak i dogrzewania pomieszczeń: mieszkalnych, biurowych, sklepowych, magazynowych, socjalnych, technicznych, produkcyjnych, w kioskach, kawiarniach, hotelach, szkołach, garażach a także do pomieszczeń niestacjonarnych np.przyczep campingowych, ogrzewania technologicznego w urządzeniach technicznych i przemysłowych.

Zalety:
 • modułowy system ogrzewania – różne długości
 • zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach
 • nowoczesne i energooszczędne – małe moce przy dużej powierzchni grzejnej
 • możliwość włączenia w dowolne zestawy grzewcze (konfiguracje)
 • listwy mogą pracować w pozycji poziomej, pionowej
 • z każdej listwy z zestawu można wyprowadzić przewód zasilający
 • chroni przed zawilgoceniem i przemarznięciem ścian, zawilgocone osusza
 • nie wymaga zmiany istniejącej instalacji elektrycznej, zasilanie 230V
 • element grzejny płaszczyznowy
 • brak efektu spalania kurzu i smugowania ścian (brudzenia)
 • bezpieczne w użytkowaniu, gwarancja 3 lata, znakowane CE B

Promiennik podczerwieni

typ LG1

20 x 160 x L – wymiary
moduł listew,
Kolor: RAL 7035 (jasno szary)

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ


Typoszereg produkowanych listew promiennikowych typ LG1 LG2
TYP
230V
MOC
W
WYMIARY (mm)
Masa
kg
gr.
szer.
dł.
LG1 - 450
60 20
160
450 0,8
LG1 - 500
65 20
160
500 0,9
LG1 - 1000
140 20
160
1000 1,6WIDOK NA CIĄG LISTEW typ LG OD STRONY ŚCIANYDodatkowe materiały do montażu – za dopłatą:
 1. Złączki 2,5mm2
 2. Puszka instalacyjna
 3. Wtyczka z wyłącznikiem podświetlanym 230V
 4. Regulator temperatury Rt – max 3kW
 5. Przewód elektryczny OMY 3 x 1,5 mm2KONSTRUKCJA – zamknięta, przekrój prostokątny, wykonana z bl. ocynkowanej i lakierowanej (kolor – jasno szary: RAL7035). Listwa grzejna oddaje ciepło prostopadle do swojej powierzchni poprzez promieniowanie a także w niewielkiej części poprzez konwekcję. Ciepło oddają tylko w jedną stronę.

MONTAŻ – na ścianie, na wysokości ok. 10 cm od podłogi, wokół ścian pomieszczenia, w rzędzie lub dwóch – w poziomie lub pionie, o długościach zróżnicowanych, aby można było dostosować do zajętości i długości ściany. Listwy do ściany montuje się przy pomocy uchwytów: do ściany drewnianej – na wkręty a do murowanej – na kołki rozporowe. Przewód elektr. zasilający OMY 3 x 1,5 mm2 L= 0,7 mb wyprowadzony jest od tyłu listwy. Łączenie elektryczne przewodów równoległe (według kolorów) przy pomocy złączek, maksymalna moc ciągu listew podłączonego do gniazda 230 V wynosi 2 kW, klasa izolacji – kl. I.

Operacje montażowe:
 1. Na wysokości 100 mm od podłogi przyłóż listwę do ściany, wykonaj linię dolną i górną wzdłuż listwy sprawdzając jej poziom według poziomicy, na długość ciągu listew (patrz: przekrój A-A).
 2. Zamocuj górne uchwyty (profil Z) do ściany na wkręty lub kołki (patrz: widok na ciąg listew).
 3. Do listwy wsuń uchwyt dolny – profil C.
 4. Przyłóż, dociśnij i wsuń do zamocowanych uchwytów górnych – profil Z.
 5. Zaznacz otwory w ścianie pod uchwyty dolne (profil C).
 6. Odsuń uchwyty dolne, wywierć otwory, wsuń uchwyty pod otwór i skręć na wkręty lub kołki.
 7. Ciąg listew podłącz elektrycznie równolegle ze sobą przy pomocy złączek 3-biegowych 2,5mm2
 8. Wyprowadź przewód zasilający z listwy i wprowadź do puszki instalacyjnej.Powyższe prace winien wykonać elektryk z uprawnieniami.

  Z puszki instalacyjnej wyprowadzić:
 9. Przewód zasilający do gniazdka 230V
 10. Przewód zasilający do regulatora temp. Reg. temp. zamontuj w miejscu nienaświetlonym.

DOBÓR LISTEW PROMIENNIKOWYCH DO POMIESZCZENIA Przy doborze należy kierować się potrzebą, czy listwy mają pełnić funkcję ogrzewania podstawowego czy tylko wspomagać istniejące ogrzewanie – dogrzewać! Zapotrzebowanie mocy cieplnej na pomieszczenie zależy od: żądanej temperatury w pomieszczeniu, izolacji cieplnej ścian oraz od temperatury zewnętrznej. W przybliżeniu można przyjąć niżej wymienione rodzaje konstrukcji budynków i ich zapotrzebowanie na moc grzejną, przy założeniu minimalnej temp. zewnętrz. -20°C:
 1. 20 W/m³ – budynki drewniane, dobrze izolowane
 2. 25 W/m³ – budynki murowane z izolacją (styropian, wełna mineralna)
 3. 30 ÷ 35 W/m³ – budynki murowane, bez izolacji (stare budownictwo)
 4. 5 ÷ 20 W/m³ – przy dogrzaniu

PRZYKŁAD DOBORU LISTEW PROMIENNIKOWYCH
:
a) Dane: V = 30 m3 – objętość pomieszczenia 20 W/m3 – zapotrzebowanie mocy (przyjęto p.1 – budynek drewniany, dobrze izolowany)
Obliczyć: P – zapotrzebowanie całkowitej mocy
Rozwiązanie: P = V x 20 W/m3 = 30 x 20 = 600 W

b) Obliczoną moc grzejną na pomieszczenie – 600 W podzielić przez moc grzejną 1mb listwy o mocy 140W. Z wyliczenia wynika potrzeba – 4,28 mb listwy. Należy przyjąć 4,5 mb listew grzejnych.

c) W zależności od długości ścian i ich zajętości oraz konfiguracji montażu należy przyjąć długości i ilości listew, aby sumaryczna długość listew równała się mocy – 600 W, np. listwa LG1-1000 – 4 szt. oraz LG1-500 – 1 szt. – w sumie 4,5 mb.

Gwarancja i reklamacja Gwarancja – 3 lata (sterownik 1 rok). Reklamacja i serwis pogwarancyjny wykonuje ZPUG IZOTERMA. Wyrób spełnia wymogi obowiązujących norm europejskich, Deklaracja Zgodności, znakowany CE, B.

Czyszczenie i konserwacja
Polega na czyszczeniu zewnętrznej konstrukcji, przy użyciu miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu. Czynność tę należy wykonywać przy urządzeniu odłączonym od sieci.

Inne promienniki podczerwieni

 1. Promienniki podczerwieni IR Izoterma
 2. Kamienne promienniki podczerwieni
 3. Wysokotemperaturowe promienniki podczerwieni
 4. Promienniki podczerwieni do suszenia wydruków

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Strona internetowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH Sp. z o.o.
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14
Tel.+48 71-318-58-95
Tel.+48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl