Kabina suszarnicza dezynfekcyjna do ubrań, rękawic, butów
- typ KSD

UWAGA!

ZPUG IZOTERMA nie współpracuje i nie sprzedaje swoich szaf suszarniczych firmie Sklep Cyfrowy Sp. z o.o. Dorota Kryczałło, Lesław Kryczałło z Płocka (znanej wcześniej jako Webicon Lesław Kryczałło).
Czytaj więcej...

KABINA SUSZARNICZA DEZYNFEKCYJNA typ KSD


Służy do suszenia i dezynfekcji rękawic, butów, odzieży
W przypadku gdy kabina nie jest wyposażona w aparat dezynfekujący służy tylko do suszenia i wypalania wsadu.

Konstrukcja kabiny oraz jej wyposażenie eksploatacyjne stwarza wiele możliwości jej zastosowania: ogrzewania, wypalania, suszenia, nawilżania, odkażania. Pozwala na przeprowadzenie operacji technologicznych dotyczących materiałów, surowców, detali a także operacji technologicznych w fazie produkcji wyrobów przemysłowych i przetwórstwie rolno-spożywczym.

Dezynfekcja (odkażanie) postępowanie mające na celu zniszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów.
W kabinie zastosowano generator ozonu. Ozon posiada silne właściwości dezynfekujące oraz utleniające i jest powszechnie wykorzystywany na całym świecie w zwalczaniu: bakterii, wirusów, pleśni, grzybów i ich zarodników, roztoczy, insektów i gryzoni (poprzez likwidowanie ścieżek zapachowych). Wykorzystywany jest również do usuwania nieprzyjemnych zapachów: dym papierosowy, zapachy ludzki i zwierzęce, spalenizna, stęchlizna itp. Przy pomocy ozonu odgrzybia się klimatyzacje w samochodach. Trójtlenek ozonu jest gazem bardzo nietrwałym. W momencie styczności z bakteriami, wirusami i brzydkimi zapachami dodatkowy atom tlenu niszczy je całkowicie, jednocześnie sam ulega zniszczeniu i pozostaje czysty tlen.
Drzwi posiadają (opcjonalnie) profil uszczelniający.

Uwaga:
W pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie podczas procesu ozonowania zachodzącego w kabinie. Kabina wyposażona w generator ozonu (a także w lampy ozonowe i bakteriobójcze) posiada oddzielną instrukcję obsługi, z którą należy się zapoznać, zasady przestrzegać i przechowywać w dostępnym miejscu.
Zaleca się, aby ustawić temperaturę suszenia na 45 oC w przypadku butów lub przedmiotów wykonanych z naturalnej skóry. Zbyt wysoka temperatura suszenia może uszkodzić skórzane obuwie lub inne materiały, takie jak Gore-Tex.
Prosimy, aby również zwrócić uwagę na ustawioną temperaturę, jeżeli mamy zamiar suszyć przedmioty delikatne lub specjalne. Zabrania się ustawiania temperatury suszenia powyżej tolerancji przedmiotu, który zamierzamy wysuszyć.
Należy dokonać kontrolowanej próby suszenia poszczególnych przedmiotów, zaczynając od najniższej temperatury i najkrótszego czasu.
Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane zastosowaniem niewłaściwej temperatury i czasu suszenia dla danego materiału.

Typoszereg produkcyjny kabin suszarniczych:
 1. KSD - 80
 2. KSD-100

Brak na rynku odpowiedniego sprzętu − wielofunkcyjnego urządzenia suszarniczego, które by łączyło nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie spowodował, iż Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych IZOTERMA zaprojektował i wdrożył do produkcji wielofunkcyjną kabinę suszarniczą typ KSD.


O FUNKCJACH
 • suszenia wypranej i zawilgoconej odzieży roboczej i ochronnej
 • przewietrzania odzieży roboczej
 • suszenia rękawic roboczych
 • suszenia butów roboczych
 • suszenia materiałów technicznych i rolniczych
 • suszenia i podgrzewania detali w procesach technologicznych
 • suszenia i podgrzewania sprzętu turystyczno – sportowego: kombinezony, szale, skarpety, buty narciarskie, łyżwy itp.
 • ozonowanie – dezynfekcja w zakładach przemysłu spożywczego: rzeźnie, ubojnie, mleczarnie jako ciąg śluzy sanitarnej, a także innych procesów suszarniczych

Wszystkie procesy można wykonywać w jednym urządzeniu − kabinie suszarniczej typ KSD produkcji ZPUG IZOTERMA.

PRZEZNACZENIE
I. Przemysł i usługi
 1. Procesy technologiczne
 2. Ubojnie, rzeźnie, mleczarnie
Wyrób spełnia wymagania sanitarne.

II. Rekreacja i sport − turystyka, sporty zimowe

NOWOCZESNOŚĆ
 1. Kabina nie ma swojego odpowiednika na rynku handlowym.
 2. Posiada wielką pojemność suszonego wsadu przy małej zajętości powierzchni podłogi (m2).
 3. Kabina suszarnicza jest konstrukcją zwartą, zamkniętą:
  – niemiłe zapachy odprowadza na zewnątrz pomieszczenia do atmosfery,
  – nie zaburza wystroju i estetyki pomieszczenia.
 4. Wielofunkcyjność − różnorodność suszonego wsadu oraz duża pojemność kabiny eliminuje konieczność zakupu dodatkowego sprzętu.
 5. Kabina wyposażona w specjalistyczny osprzęt do różnego wsadu – rodzajowego i iloś­cio­wego, umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie ilości, bez użycia narzędzi, wyposażenie montowane bezpośrednio przed lub w czasie pracy, w zależności od doraźnych potrzeb – półki, haki.
 6. Niski koszt suszenia wsadu, energooszczędność, skuteczność suszenia oraz dezynfekcja, estetyka, bezpieczeństwo ludzi i środowiska (ozonowanie).

Kabina służy do suszenia różnorodnego wsadu - w zależności od potrzeb, np. odzieży roboczej, używanej przy wykonywaniu codziennych prac zawodowych przez pracowników szczególnie, gdy prace wykonywane są na wolnym powietrzu. Specjalnie zaprojektowana do pełnienia założonej funkcji. Technicznie - nowoczesna, bezkonkurencyjna na rynku. Kabina może pracować w atmosferze dużej wilgotności, podwójnie zabezpieczona antykorozyjnie: wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i następnie malowana elektrostatycznie.

TYPOSZEREG KABIN SUSZARNICZYCH typ KSD i KSD-K PRODUKOWANYCH przez ZPUG IZOTERMA

Szafy susząceSzafa susząca

DANE CHARAKTERYSTYCZNE KABIN PRODUKOWANYCH przez ZPUG IZOTERMA

Tabela nr 1
Lp. Typ
230V 50Hz
Wymiary − mm Moc
kW
Ilość drzwi Ciężar bez wyposaż.
kg
Wykonanie
B G H Ø
1. KSD - 80 800 600 1825
100 2,0 2 66,0 bl.oc. lakierow.
2.
KSD - 100 1000 -''- -''- -''- 2,0 2 76,0

typ KSD - kabina do suszenia rękawic, butów, odzieży roboczej, sportowej i turystycznej. Konstrukcja stalowa, blacha ocynkowana, lakierowana.

Poszczególne typy kabin różnią się wymiarami gabarytowymi i wyposażeniem komór grzewczych. Posiadają zabezpieczenia - przeciwpożarowe oraz przeciw niekontrolowanemu wzrostowi tempe­ratury, zamek patentowy ryglowany trzypunktowo. Przewód zasilający z wtyczką L = 2,3 mb, do transportu i przechowywania (w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem) chowany w górnym wieńcu kabiny w suficie, w osi tylnej ścianki. Po wyjęciu z górnego wieńca przewód podłącza się do sieci elektrycznej.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE KABIN SUSZARNICZYCH typ KSD
Tabela nr 2
Napięcie zasilania 230 V 50 Hz
Moc ogrzewania 2,0 kW
Wydajność wentylatora turbinowego 240 m3/h
Moc wentylatora 46 W 64 Pa – spręż statyczny wentylatora
Długość przewodu zasilającego kabiny L = 2,3 mb
Przyłącze rury wylotu wilgotnego powietrza R Ø = 100 mm, L = 1,0 mb inne dł. za dopłatą
Sterownik elektronicz. czasu pracy i temp. Nastawa czasu pracy co 15 min. do 8 godz.,
temperatura max. 50 °C

Sygnalizator pracy urządzenia +
Samoczynny wyłącznik termiczny zespołu grzejnego +
Wyłącznik dopływu prądu p. poż. pracy urządzenia +
Mikrowyłącznik otwartych drzwi +
Zamknięcie kabiny zamek ryglowy trzypunktowy z kluczem
Zabezpieczenie konstrukcji blacha ocynkowana, lakierowana elektrostatycznie
Gwarancja 2 lata (inne − wg dostawców)
Certyfikaty
CE, B, atest higieniczny, deklaracja zgodności

Wyposażenie standardowe w cenie kabiny
Pakiet standard Elektroniczny programator czasu i temperatury
Wskaźnik wilgotności
Rura spiro wraz z kołnierzem Ø = 100 L = 1,0 mb
Opaski zaciskowe Ø = 100 − 2 szt.
Stopki poziomujące, zaślepki otworów

Wyposażenie eksploatacyjne za dopłatą
DRĄŻEK Ø = 20 1 szt.
PÓŁKI − służą do położenia wsadu 15 szt. − max.
HAKI L = 95 zawiesza się na konstrukcji szt. wg zamówienia
HAKI L = 300 zawiesza się na konstrukcji ----------”----------
Wyposażenie specjalne opcjonalne – do wyboru za dopłatą
Lampa bakteriobójcza UV

Generator ozonu

Profil uszczelniający drzwi

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Typ KSD: przemysł i usługi: budowa, naprawa, konserwacja: dróg, mostów, trakcji elektrycznej, kolejowej, tramwajowej, lotniskowej, stanice graniczne, straż pożarna, górnictwo, praca w chłodniach, zastosowanie mieszane - suszenie odzieży i ogrzewanie szatni pracowniczych.
Procesy technologiczne: podsuszanie i suszenie detali oraz materiałów sypkich i stałych.
Ośrodki rekreacyjne sportów zimowych: domy wczasowe, schroniska, hotele, ośrodki SPA.

Suszony i dezynfekowany wsad w kabinie

BUDOWA
Kabina − konstrukcja samonośna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana, zgrzewana, drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem. Osprzęt kabiny wykonany z profili stalowych.
Zespół grzejno-wentylatorowy znajduje się u góry, w suficie kabiny, tam też przyłącza się rurę spiro, którą podłącza się do kratki wentylacyjnej, w celu wyprowadzenia na zewnątrz pary wodnej, niemiłych zapachów oraz ozonu (w przypadku, gdy kabina wyposażona jest w generator ozonu, po operacji ozonowania należy pomieszczenie wywietrzyć). Załadunek i wyładunek wsadu może się odbywać w trakcie trwania zaprogramowanego programu suszenia – przy otwartych drzwiach kabiny program jest przerywany i jest w czuwaniu.


Rys. 1 Schemat przepływu gorącego powietrza w kabinie

INSTALACJA
Kabinę ustawić w pomieszczeniu zamkniętym na równej i czystej powierzchni. Wypoziomować od wewnątrz – typ KSD (cztery otwory − załączone zaślepki). Do otworu Ø 100 w górnej części kabiny należy podłączyć rurę spiro (załączona) i połączyć z istniejącą kratką wentylacyjna pomieszczenia. Przewód zasilający z wtyczką o dł. L = 2,3 mb dla bezpie­czeństwa podczas transportu chowany jest w górnej pokrywie kabiny, należy wyjąć, rozwinąć, podłączyć do gniazda sieciowego 230V z uziemieniem. Sprawdzić posadowienie kabiny oraz sterownik, następnie zadać kabinie próbną pracę bez wsadu.

EKSPLOATACJA
Kabinę obsługiwać może każdy pracownik wykazujący kulturę techniczną w stopniu koniecznym do obsługi urządzeń technicznych oraz przestrzegający przepisów BHP.
Pracownika należy zaznajomić z działaniem osprzętu w kabinie.
Proces suszenia i podgrzewania jest operacja technologiczną, w związku z tym potrzebna jest wiedza, którą zdobywa się najczęściej empirycznie – w praktyce codziennej.
Trawestując: suszenie i podgrzewanie można porównać do procesu przyrządzania potrawy. Założony wynik można osiągnąć w bardzo krótkim czasie przy wysokiej temperaturze lub (korzystniej) w dłuższym czasie niższą temperaturą.
Instalacja kabiny i jej obsługa wraz ze sterownikiem programatora winna być poprzedzona zapo­znaniem się z instrukcją obsługi wyrobu.

W przypadku wyposażenia kabiny w urządzenie dezynfekujące np. generator ozonu – koniecz­nie należy zapoznać się z instrukcją jego użytkowania i przestrzegać określonych zasad.

STEROWANIE
Pracą kabiny steruje się programatorem pracy – czasu i temperatury typ IZOTERMA - BZ 2.
Programy pracy
 1. suszenie 2,0 kW
 2. przewietrzanie, wentylowanie – 46 W
 3. dezynfekcja – wg instrukcji

Sterownik został zaprojektowany do kabiny suszarniczej, posiada kilka funkcji: nastawa czasu i temperatury – wartości zaprogramowanej i rzeczywistej, blokady temperatury, wskaźnik wilgotności. Sterownik jest prosty w obsłudze – intuicyjny.
Lampa bakteriobójcza i generator ozonu włączane są ręcznie z nastawą czasową.

STEROWNIK KABINY SUSZARNICZEJ typ IZOTERMA - BZ 2Opis sterownika
 1. Włączenie ogrzewania
 2. Włączenie wentylatora
 3. Wyłączenie pracy
 4. Nastawa i wskaźnik czasu co 15 min do 8 godz.
 5. Wyświetlacz: czasu pracy, temp. zaprogramowanej i rzeczywistej
 6. Nastawa i wskaźnik temperatury pracy od 10 °C do 50 °C
 7. Wskaźnik wilgotności i temperatury wydalanego powietrza
 8. Włączenie dezynfekcji

PROCES SUSZENIA – kinematyka przepływu powietrza

Zespół grzejno-wentylacyjny oraz sterownik mieści się w górnej części kabiny, w oddzielnej komorze – takie rozwiązanie zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem, jak również jest bezpieczne dla użytkownika kabiny.
Po zaprogramowaniu i włączeniu kabiny do pracy, powietrze pobierane jest przez wentylator turbinowy z bezpośredniego otoczenia przez otwory pokrywy sufitu następnie tłoczone do grzejnika radiatorowego. Ogrzane powietrze z dużą szybkością kierowane jest w dół w kierunku podłogi kabiny, po odbiciu powraca w górę tworząc burzliwy przepływ w całej objętości wnętrza kabiny. Ten sposób nie tylko osusza wsad od góry, ale także od dołu, burzliwy przepływ powietrza penetruje wszelkie możliwe zakamarki suszonego wsadu. 
W kabinie następuje separacja powietrza. Część kierowana jest na zewnątrz wyprowadzając wilgoć z kabiny do kanału wentylacyjnego, pozostała część suchego powietrza wprowadzana jest ponownie do obiegu i uzupełniona powietrzem z pomieszczenia przechodzi przez zespół grzejno-wentylacyjny.
Turbulentny przepływ powietrza w kabinie powoduje, iż proces suszenia jest, dokładny, stosunkowo krótki − tym samym ekonomiczny.

UWAGI EKSPLOATACYJNE:
 1. Cały asortyment wyposażenia eksploatacyjnego można bardzo szybko zdemontować bez użycia narzędzi i przystosować kabinę do innej funkcji, np. suszenia odzieży lub do celów technologicznych.
 2. Suszenie wsadu należy przeprowadzać w temperaturze nie wyższej niż 45 ºC, należy uwzględnić własne wymogi technologiczne.
 3. Korzystny (nie zawsze) wynik można osiągnąć w bardzo krótkim czasie przy wysokiej temperaturze lub (korzystniej) w dłuższym czasie niższą temperaturą.
 4. Zaleca się, aby podczas załadunku wsadu zachować między nimi odległości 1 ÷ 2 cm, tak aby wsad się nie stykał, w osi pionowej kabiny zachować niewielką przerwę.
 5. W przypadku suszenia na półce materiałów sypkich małej granulacji uzgodnić rodzaj i konstrukcję półki.
 6. Zabrania się zamykać wylot powietrza z rury spiro.
 7. Kabina oraz jej wyposażenie − zaprojektowane do pracy w temperaturze max. 50 ºC. Do pracy w wyższej temperaturze wykonujemy na indywidualne zamówienie.
 8. W przypadku wyposażenia specjalistycznego, opcjonalnego należy ściśle przestrzegać instrukcję ich użytkowania.
 9. Fabryczną blokadę temperaturową można wykonać według życzenia inwestora.
 10. Kabina posiada zabezpieczenie temperaturowe ppoż. oraz niekontrolowanego wzrostu temperatury.
 11. Zamek zamknięcia drzwi ryglowany trzypunktowo z kluczem.
 12. Badania potwierdzające spełnienie wymogów CE.
 13. Wyrób dopuszczony do obrotu handlowego.

CERTYFIKATY
CE B atest higieniczny, deklaracja zgodności

ZAMÓWIENIE – postępowanie:
 1. Zdefiniować swoje potrzeby asortymentowe i ilościowe.
 2. Przyjąć kabinę wykonaną z blachy ocynkowanej lakierowanej lub z blachy ocynkowanej lakierowanej specjalnym lakierem dopuszczonym do kontaktu z żywnością.
 3. Określić asortyment oraz ilość sztuk wsadu suszonego w jednym procesie suszenia.
 4. Posłużyć się tabelą doboru ilości suszonego wsadu i wyposażenia eksploatacyjnego (tabela nr 3).
 5. Dokonać wyboru typu kabiny z typoszeregu produkcyjnego - tab. nr 1.
 6. W zamówieniu podać wyposażenie eksploatacyjne oraz opcjonalne w asortymencie i jego ilości.
 7. Podać inne wymogi np.: blokadę temperatury, itp

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Wsad nie może ociekać wodą.
 2. Jeżeli kabina wyposażona jest w generator ozonu, należy ściśle przestrzegać procedury jego włączenia do pracy, według załączonej instrukcji.
 3. Buty, odzież i inne wyroby, które były w kontakcie z substancjami lotnymi (środki do prania chemicznego, usuwania plam) nie mogą być suszone w kabinie, gdyż grozi to samozapłonem.
 4. Nie suszyć ubrań traktowanych benzyną, lub innymi środkami lotnymi i łatwopalnymi. Może to doprowadzić do powstania mieszanki wybuchowej.
 5. Kabinę należy eksploatować w pomieszczeniu, w temperaturze nie niższej niż 5 oC dostatecznie wentylowanym.
 6. Kabina pracując wydziela wilgotne powietrze, które należy odprowadzić na zewnątrz pomiesz­czenia. Należy zapewnić dopływ powietrza, aby następowała jego wymiana.
 7. Otwory w górnej pokrywie kabiny: ssący i tłoczący nie mogą być zatkane.
 8. Upewnij się, że wylot powietrza w kanale wentylacyjnym nie jest zablokowany.
 9. Przy suszeniu wsadu o małej wilgotności i w pomieszczeniu o dobrej wentylacji nie ma koniecz­ności podłączenia kabiny do systemu wentylacyjnego.
 10. Zawsze sprawdź dlaczego wyłącznik termiczny wyłączył ogrzewanie. Dwa możliwe powody to: zablokowany wylot powietrza z grzejnika w kierunku podłogi kabiny lub zablokowany wylot powietrza z kabiny (otwór w suficie kabiny).
 11. Maksymalna temperatura pracy wewnątrz kabiny 50°C (blokada).
 12. Nie wolno podłączać urządzenia do sieci o napięciu znamionowym innym niż 230 V.
 13. Wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia należy podłączyć do gniazda sieciowego wyposa­żo­nego w bolec zerujący.
 14. Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka ulegnie uszkodzeniu należy wymienić na nowy przez osobę uprawnioną.
 15. W sytuacjach zagrożenia dla ludzi lub pomieszczenia, należy odłączyć zasilanie poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda zasilającego. Należy zapewnić łatwy dostęp do gniazda elektrycznego.
 16. Jeżeli kabina przez długi czas nie będzie użytkowana przewód zasilający należy zabezpieczyć − wyjąć z gniazda zasilającego i wsunąć do kabiny przez otwór w górnym wieńcu.
 17. Kabinę ustawić na suchej, płaskiej i równej powierzchni i wypoziomować i unieruchomić.
 18. Zabrania się użytkowania urządzenia w pomieszczeniach niebezpiecznych pożarowo i zagra­ża­jących wybuchem.
 19. Urządzenie powinno być eksploatowane w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych.
 20. Sprawdzić czy kabina nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy jej użytkować.
 21. Postępuj zgodnie z instrukcjami IZOTERMY i dostawców dot. części zapasowych i nap­rawy.
 22. Upewnij się, że produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia mogą być zgłoszone sprzedawcy w ciągu 7 dni.
 23. Po rozpakowaniu należy stwierdzić czy wyrób jest zgodny z zamówionym.
 24. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci, osoby niepełnosprawne lub zwierzęta.
 25. Jeśli użyte były produkty do zmiękczania tkanin lub elektrostatyczne przestrzegać instrukcji ich producenta.
 26. Kabina do suszenia nie jest przeznaczona do użytkowana: przez osoby (w tym dzieci) o ogra­niczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, a także przez osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę na dzieci, zwierzęta domowe, aby nie zostały zamknięte w kabinie.
 27. Nie pozwalać dzieciom bawić się w kabinie ani w jej pobliżu.
 28. Opakowania z tworzyw sztucznych, takie jak styropian, folia, powinny się znajdować poza zasięgiem dzieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Jedynie woda i mydło oraz miękka szczotka lub ściereczka mogą być użyte do czyszczenia kabiny. Nigdy nie używać substancji lotnych. Jeżeli na podłodze suszarki zgromadzi się woda, należy ją usunąć gąbką lub ściereczką. Podłoga kabiny winna być zawsze utrzymywana w najwyższej czystości. Jeśli suszarka jest sucha można ją odkurzać odkurzaczem. Do czyszczenia nie można używać myjek wysokociśnieniowych. Na podłodze kabiny można rozłożyć gazety zabezpieczając przed jej zanieczyszczeniu. Zawsze wcześniej należy odłączyć przewód zasilający od sieci 230 V.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Kabinę należy transportować w pozycji pionowej − pozycji pracy na palecie euro, nie piętrować kabin, nie ma szczególnych zaleceń dotyczących bezpiecznego magazynowania i transportu. Należy zwrócić uwagę, aby w transporcie wyrób był składowany bezpiecznie, w pomieszczeniu nie wilgotnym, bez możliwości uszkodzeń mechanicznych podczas magazynowania − niekontro­lo­wa­nego przesuwania, wstrząsów, wywrócenia itp.

GWARANCJA I SERWIS
 1. Gwarancja na kabinę 2 lata (sterownik, inne − wg dostawców).
 2. Serwis producenta - bezproblemowy.

Inne szafy suszące


Zobacz powiązane produkty:

 1. Szafy do suszenia odzieży roboczej typ SSO - szafy suszące >>>
 2. Kabina suszarnicza do kontaktu z żywnością typ KSD-K >>>
 3. Szafa do suszenia odzieży wypranej w pralce domowej typ AGD >>>

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Strona internetowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

UWAGA!

ZPUG IZOTERMA nie współpracuje i nie sprzedaje swoich szaf suszarniczych firmie Sklep Cyfrowy Sp. z o.o. Dorota Kryczałło, Lesław Kryczałło z Płocka (znanej wcześniej jako Webicon Lesław Kryczałło).

Firma Sklep Cyfrowy Sp. z o.o. skradła z naszej strony internetowej nasze opisy techniczne, rysunki, tabele i bezprawnie posługuje się nimi na swojej stronie internetowej sklepcyfrowy_pl oraz w swoich materiałach reklamowych.
Sklep Cyfrowy Sp. z o.o. wprowadza swoich klientów w błąd podając, że oferuje szafy suszarnicze o typach, opisie i parametrach naszych szaf. Zgłaszają się do nas oszukani przez Webicon klienci, którzy wpłacili przedpłaty na szafy suszarnicze a towaru nie otrzymali. Przeciwko firmie Webicon Lesław Kryszałło jest prowadzone postępowanie sądowe w tej sprawie.

Jeszcze raz przestrzegamy przed firmami niebędącymi naszymi przedstawicielami, które działają bez naszej zgody i posługują się bezprawnie naszymi wartościami intelektualnymi działając na szkodę niczego nie świadomych klientów.

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH Sp. z o.o.
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14
Tel.+48 71-318-58-95
Tel.+48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl