Podest, wyspa grzejna

Wyspa grzejna

elektryczny system grzejny (płyty modułowe podłogowe)Rewelacyjny system ogrzewania strefowego podłogi pozwala na stworzenie w kilka chwil wyspy grzejnej o dowolnych wymiarach i powierzchni poprzez proste połączenie ze sobą modułowych płyt grzejnych. Montaż wyspy grzejnej nie wymaga żadnych prac budowlanych, po prostu układa się ją na równym, istniejącym podłożu i podłącza do istniejącego gniazda zasilającego 230V. Unikalne rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia szybki montaż wyspy grzejnej jak i jej demontaż i złożenie ponowne winnym miejscu, w innej konfiguracji. Powierzchnia płyt o specjalnych właściwościach technicznych (ściernych i wodoodporności): panele podłogowe – drewniane, laminowane, wykładzina podłogowa. Obwód płyty okleinowany taśmą laminowaną.

Płyta grzejna podłogowa-modułowa to urządzenie elektryczne, niskotemperaturowe, energo­oszczęd­ne. Na całej powierzchni wydziela delikatne, przyjemne ciepło, ogrze­wa nie tylko stopy, ale także całą postać osoby stojącej – wydziela ciepło na drodze pro­mieniowania, przewodzenia i konwekcji.
Wyspa grzejna - płyty modułowe podłogowe
Zalety:
 • Energooszczędność – natychmiastowe ciepło wytwarzane w żądanej strefie.
 • Mobilność – prosty i szybki montaż i demontaż.
 • Nie naru­sza struktury istniejącej podłogi.
 • Rozwiązanie uniwersalne – wyspę grzejną można. rozmontować i złożyć w zupełnie innym miejscu i innej konfiguracji.
 • Wyspę grzejną można ułożyć na każdej istniejącej powierzchni podłogi i podłożu.
 • Ekologia – brak emisji spalin, zastosowane materiały mogą być poddane recyklingowi a produkt spełnia wymagania dyrektywy RoHs.
 • System można rozbudowywać etapami.
 • Nowoczesny design, szeroki wybór wzorów i kolorów.
 • Produkt polski – zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce.

Zastosowanie:
 • czasowe i stałe miejsca przebywania ludzi – np. kościoły
 • stałe i ruchome miejsca pracy – usługi, handel, stanowiska biurowe, kasowe, recepcja, punkty handlowe, kantorki itp.
 • pomieszczenia użytkowe – sale konferencyjne, stanowiska ekspozycyjne, biura, sklepy, magazyny – podest w wykonaniu przemysłowym

Moduł grzejny może pracować jako samodzielny podest grzejny lub złączony z innymi – tworzy wyspę grzejną. Wymiary gabarytowe modułów – wg. zamówienia.

Montaż wyspy grzejnej

Rysunek przedstawia alternatywne rozwiązania
doprowadzenia przewodu zasilającego
Łącza elektryczne płyt
Podest grzejny

Ogrzewanie kościołów


Podest grzejny to urządzenie elektryczne, niskotemperaturowe energo­oszczęd­ne. Na całej powierzchni wydziela delikatne, przyjemne ciepło, ogrzewa stopy nóg osoby stojącej, a także całą postać - podest jest promiennikiem.
Jest pożytecznym urządzeniem szczególnie, gdy przebywamy dłuższy czas w niskich temperaturach np w temperaturze podłogi bliskej 0 oC. Podest wyposażony jest w programator czasu pracy w celu otrzymania odpowiedniej temperatury w określonym czasie. Podest winien pracować w pomieszczeniach wewnętrznych i nie wilgotnych. Bezwładność cieplna niska. Podest jest gotowy do pracy, z chwilą włączenia natych­miastowe ciepło równomierne na całej powierzchni. Niewielki ciężar zapewnia bezproblemową zmianę miejsca jego pracy. Łatwe w utrzymaniu czystości.

Zastosowanie

- stałe miejsca przebywania ludzi - kościół
- stałe i ruchome miejsca pracy - usługi, handel, przemysł np. stanowiska kasowe,
recepcja, punkty handlowe, kantorki itp. (wyspy grzejne)
- gniazda obróbcze, stanowiska montażowe

Podest grzejny – powierzchnia: podłogowe panele laminowane lub wykładzina winylowa drewnopodobna o zwiększonej odporności na ścieranie, wodoodporna. Łączenie elektr. paneli ze sobą – bezpośrednio stykowe.
50/60 Hz, kl. izolacji II, ciężar kg/m2Przeznaczenie

Podest grzejny służy do czasowego ogrzewania i dogrzewania osoby w miejscu, w któ­rym przebywający odczuwa przenikliwy chłód wydzielający się z nieizolowanej podłogi.

Miejsce zastosowania
Kościoły (przed ołtarzem, konfesjonał), sale wykładowe, audytoria, mównice, pomieszczenia handlowe i usługowe - stanowiska kasowe, komputerowe, kantorki, recepcje.
Nieogrzewane stanowiska pracy czasowej i stałej - gniazda obróbcze, stanowiska montażowe itp.Montaż
Podest grzejny położyć na swobodnej powierzchni podłogi, równej, czystej i nie­wilgotnej. W przypadku nierówności, podłoże należy wyrównać. Pod podest można podłożyć folię parochronną. Jeżeli podłoga często uzyskuje temperaturę 0oC można zastosować dodatkową izolację termiczną pod podestem.
Przewód zasilający zabezpieczyć przed uszkodzeniem i podłączyć do gniazda zasilającego z bolcem 230 V.Uwaga
W celu zachowania bezpieczeństwa i oszczędności zużycia energii elektrycznej urządzenie użytkowane jest na rzeczywistej zainstalowanej mocy elektrycznej (Wat) Niektóre urządzenia posiadają nadmierną zainstalowaną moc grzejną, która nie służy w pełni do ogrzewania a tylko do szybszego rozgrzewania (o kilka minut). Zainstalowana i wykorzystywana rzeczywista moc pozwala uniknąć nadmiernego zużycia energii elektrycznej a także obniżyć opłaty energetycz­ne za zwiększenie przydziału mocy.
Urządzenie wyposażone jest w programator czasowy - zwalania on użytkowni­ka od zajmowania się włączaniem i wyłączaniem urządzenia.

Eksploatacja i obsługa
Po zamontowaniu podestu próbę eksploatacyjną winien przeprowadzić uprawniony elektryk, w szczególności sprawdzić sprawność przewodu zasilającego oraz dostępność gniazda sieciowego. Winien także poinformować użytkownika o ogólnych warunkach bezpieczeństwa i korzystania ze sprzętu grzejnego. Zakres (I i II) ogrzewania dobierać do warunków temperaturowych pomieszczenia. Godziny pracy urządzenia zaprogramować wg potrzeb. Do wyrobu załączona jest instrukcja obsługi.
Wytyczne bezpieczeństwa - do bezwzględnego stosowania:
1. Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wolno włączać urządzenia do gniazda sieciowego.
2. Nie należy włączać urządzenia do sieci o napięciu znamionowym innym niż 230 V.
3. Nie włączać urządzenia leżącego na metalowej powierzchni, ani na przewodzie zasilającym.
4. Nie wyjmować wtyczki z gniazda zasilającego odciągając panel lub przewód zasilający.
5. Nie przykrywać, nie zasłaniać, aby nie doszło do przegrzania urządzenia.
6. Nie dziurawić, nie wbijać ostrych przedmiotów – gwoździ, zszywek, szpilek.
7. Nie stawać mokrymi stopami. Nie oblewać wodą. Nie umieszczać w płynie.
8. Uszkodzony przewód powinien być wymieniony przez serwis w celu uniknięcia zagrożenia.
9. W sytuacjach zagrożenia dla ludzi należy odłączyć zasilanie.
10. Gdy na wyeksploatowanej powierzchni pojawi się jasna warstwa spodniego materiału oznacza to, że należy go wycofać z eksploatacji.

Użycie urządzenia do innych celów niż opisane powyżej, będzie traktowane jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Producent wyrobu nie odpowiada za wynikłe z tego tytułu szkody.

Gwarancja i reklamacja
Gwarancja - 3 lata. Reklamacja i serwis pogwarancyjny wykonuje ZPUG IZOTERMA. Wyrób spełnia wymogi obowiązujących norm europejskich, Deklaracja Zgodności, znakowany CE.

Czyszczenie i konserwacja
Polega na czyszczeniu zewnętrznej konstrukcji, przy u życiu miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu. Czynność tę należy wykonywać przy urządzeniu odłączonym od sieci.

Przechowywanie
Podest po sezonie grzejnym należy odłączyć od sieci elektrycznej, dokonać przeglądu, oczyścić i zakonserwować przecierając, np. oliwką (może być jadalna), zawinąć w opakowanie i przechowywać w suchym miejscu.

Utylizacja


Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Strona internetowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH Sp. z o.o.
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14
Tel.+48 71-318-58-95
Tel.+48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl