Ogrzewanie ławkowe kościołów

REWOLUCYJNE PODEJŚCIE DO OGRZEWANIA KOŚCIOŁA - OGRZEWANIE STREFOWE - ŁAWKOWE

Technika i technologia ogrzewania XXI w. – „ogrzewanie słoneczne”
Zakład Produkcji Urządzeń Grzejnych IZOTERMA
produkuje wyroby o zaawansowanej technologii:

 • płyty promiennikowe ławkowe – do ogrzewania osób siedzących
 • płyty promiennikowe ścienne – do ogrzewania osób stojących
 • wyspa grzejna – pod ławki stałe i ruchome
 • dywaniki, podesty grzejne – przy ołtarzu, ambonce, miejscu przewodniczenia, do ogrzewania ministrantów, chórzystów
 • ściana grzejna: ogrzewanie chóru – zespołu wokalnego, organisty
 • ogrzewacz konfesjonału
 • promiennik ceramiczny – do zakrystii
 • obrazy grzejne w ramce o tematyce religijnej
 • listwy grzejne – do zakrystii i innych pomieszczeń
 • płytka grzejna – pod ampułki
 • wykładzina grzejna – na ołtarz


System IZOTERMA jako jedyny spełnia podstawowe warunki:

 • zapewnia skuteczne ogrzewanie przy niskich temperaturach i kosztach eksploatacyjnych
 • nie zmienia mikroklimatu – nie wpływa na wilgotność względną wnętrza zabytkowego kościoła
 • nie zaburza ładu i estetyki wnętrza kościoła

SPOSOBY MONTAŻU PŁYT PROMIENNIKOWYCH – IZOTERMA
Technologia XXI w. – w płytach wykorzystano widmo promieniowania podczerwieni – to nic innego jak promieniowanie słoneczne pozbawione szkodliwego widma promieniowania UV.

DLACZEGO OGRZEWAMY KOŚCIOŁY?
Podstawowym powodem jest zapewnienie ciepła ludziom podczas odbywającego się nabożeństwa.

MIKROKLIMAT KOŚCIOŁA

Płyty promiennikowe IZOTERMA to bezkonkurencyjny system ogrzewania kościoła. Jako jedyny wypełnia wymogi konserwatorskie przy spełnieniu podstawowego warunku skuteczności ogrzewania. Nie zaburza mikroklimatu wnętrza, nie przyczyniając się w długim okresie czasu do zabrudzenia ścian, osadzenia kurzu, nie powoduje turbulencji cząsteczek powietrza, nie przesusza detali architektonicznych, nie powoduje degradacji – zniszczenia dzieł sztuki będących w kościele, nie obniża wilgotności względnej a przez to jest zalecany przez konserwatorów zabytków.

OGRZEWANIE KOŚCIOŁA
Ograniczony budżet nie pozwala ogrzewać kościoła przez cały sezon grzewczy w sposób ciągły.
Wysokie wnętrze, duże otwarte przestrzenie, ograniczone powierzchnie ścian (zajętość), duże okna i drzwi, słaba izolacja termiczna ścian a przede wszystkim brak izolacji termicznej podłogi powoduje, że koszty ogrzewania kościoła w sposób ciągły są bardzo wysokie.

ROZWIĄZANIE – OGRZEWANIE STREFOWE:
Rewolucyjne podejście do ogrzewania kościoła polega na montażu płyt promiennikowych w ławkach, które dostarczają ciepło w ściśle określonym miejscu i czasie na poziomie podłogi, rozwiązuje problem ogrzewania kościoła przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. Koszty są wprost proporcjonalne i ściśle związane z ilością zajętych miejsc siedzących. Wysoka emisyjność promieniowania cieplnego, czyni z grzejników niezwykle skuteczny system ogrzewania.

NIESAMOWICIE SKUTECZNE OGRZEWANIE PRZY NISKICH KOSZTACH EKSPLOATACYJNYCH!

Wytwarzane ciepło przekazywane bezpośrednio ludziom siedzącym w ławkach. Każda ławka może być włączana niezależnie, a zatem koszty eksploatacyjne są obniżone do absolutnego minimum, można powiedzieć: opłata na zasadzie „płać za ławkę”. Pamiętaj, że koszty skutecznego ogrzewania nie mogą być już niższe. System pozwala ogrzewać skutecznie kościół – okazjonalnie (1 godzina) a także ogrzewać w sposób ciągły przez cały sezon grzejny (w tym przypadku należy zdecydowanie ograniczyć moc grzejną zainstalowanym regulatorem mocy).NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE
pełne ogrzewanie – wszystkie ławki zajęte

ZAŁOŻENIA
192 osoby siedzące L1= 4,0 mb – dł. siedziska ławki
24 szt. ławek (8 osób w ławce; 0,5m/osobę)
0,9 – współczynnik zapełnienia
Warunek skutecznego ogrzewania w naszym klimacie – dane empiryczne:
B x L (szer. x dług.) – płyty grzejnej
B = 300mm L1 = długość siedziska
240 W/mb (120 W/osobę; min. 100 kcal/osobę)

OBLICZENIA
192 x 0,5 x 0,9 = 86,4 mb – całkowita długość płyt
86,4 x 240 W = 20,7 kW – całkowite zapotrzebowanie mocy
20,7 x 0,65 zł/kWh* = 13.40 zł/h brutto – koszty ogrzewania
13,40 : 192 = 7 groszy/osobę – za 1 godzinę ogrzewania

* - taryfa opłat C11, Tauron R. Wrocław, stan - 2018


NABOŻEŃSTWO W DNI POWSZEDNIE
I strefa grzejna – ławki częściowo zajęte

ZAŁOŻENIA
48 osób siedzących
6 szt. ławek

OBLICZENIA:
48 x 0,5 x 0,9 = 21,6 mb – całkowita długość płyt
21,6 x 240 W = 5,2 kW – całk. zapotrzebowanie mocy
5,2 x 0,65 = 3,40 zł/h brutto – koszty ogrzewania I strefy
3,40 : 48 = 7 groszy/osobę – za 1 godzinę ogrzewania
KOŚCIÓŁ UŻYTKOWANY
przez cały sezon grzejny


Jeżeli chcesz mieć ciepło w kościele przez kilka dni lub cały sezon grzejny – obniż moc grzejną, w ten sposób obniżysz koszty eksploatacyjne sezonu grzejnego.


KOŚCIÓŁ NIEUŻYTKOWANY

KOSZTY OPERACYJNE:
Koszty = 0 zł / godz.REWOLUCYJNE PODEJŚCIE DO OGRZEWANIA KOŚCIOŁA – OMÓWIENIE

NABOŻEŃSTWO NIEDZIELNE
pełne ogrzewanie – wszystkie ławki zajęte
W przypadku, gdy wszystkie płyty pracują zapewniają równomierne ciepło wszystkim wiernym.
Koszty eksploatacyjne: 13,40 zł brutto za godzinę ogrzewania, to 7 groszy na osobę za godzinę ogrzewania.
Do obliczeń przyjęto cenę brutto energii elektrycznej 0,65 zł/kWh – taryfa opłat C11, Tauron, Rejon Wrocław, stan 2018r.
System ławkowy bezpośredniego ogrzewania ludzi zapewnia, że każdy grosz wydany na energię elektryczną jest wydany efektywnie. Grzejniki ławkowe IZOTERMA są bardzo skuteczne, wystarczy je włączyć kilka minut przed przybyciem wiernych, aby przywitały ich ciepłem w ławkach. Po nabożeństwie, gdy wierni opuszczają kościół wystarczy po prostu wyłączyć ogrzewanie redukując koszty eksploatacyjne i operacyjne do zera.

NABOŻEŃSTWO W DNI POWSZEDNIE – I strefa grzejna – ławki częściowo zajęte
Koszty eksploatacyjne: 3,40 zł brutto za godzinę ogrzewania, to 7 groszy na osobę za godzinę ogrzewania.
Na nabożeństwie w dni powszednie, które odbywają się w różnych godzinach, w tym bardzo wczesnych, gromadzi się mniejsza ilość osób. Nasz system pozwala ogrzać tylko ludzi siedzących w ławkach. Jeżeli później przyjdzie więcej osób, wystarczy po prostu włączyć włącznik i ogrzewać kolejne ławki lub sektory.

KOŚCIÓŁ UŻYTKOWANY CAŁY SEZON GRZEJNY – ogrzewany w sposób ciągły
Jeżeli chcesz mieć ciepło w kościele przez kilka dni lub cały sezon grzejny – obniż moc grzejną i nastaw na ogrzewanie ciągłe.
System będzie pracował jak ogrzewanie podłogowe. Masz możliwość obniżyć moc grzejną (ze 100% do 0%)

KOŚCIÓŁ NIEUŻYTKOWANY – większość innych systemów grzejnych wymaga stałego funkcjonowania – ogrzewania, także wtedy gdy kościół nie jest użytkowany – po to, aby utrzymać temperaturę otoczenia na kolejne nabożeństwo. Nasz system nie wymaga stałego ogrzewania, serwisowania – jest włączany tylko na czas Mszy Św., dlatego koszty ogrzewania wynoszą 0 zł.

PŁYTY GRZEJNE PROMIENNIKOWE – energię promienistą oddają prostopadle do swojej powierzchni (niezależnie od tego, czy są zamocowane poziomo, czy pionowo). Płyty ogrzewają nie tylko dolne partie kończyn na poziomie podłogi, również całą postać człowieka siedzącego w ławce do wysokości 1,5 - 2 metrów po 2 - 3 godzinach ogrzewania.
Ten sposób ogrzewania jest skuteczny nawet przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej -20 oC.
Płyty posiadają szerokość B = 300 mm i moc 240 W/mb. Płyta grzejna o długości 1m wytwarza ciepło w ilości 200 kcal/godz.
Długości płyt grzejnych dostosowane są do długości siedziska w ławkach.

WARUNEK SKUTECZNEGO OGRZEWANIA ŁAWKOWEGO – STREFOWEGO
Ciepło oddawane jest na poziomie podłogi w ławce. System grzejny włączany jest okazjonalnie – na czas Mszy Św.
Płyty grzejne montuje się na całej długości ławki – nad klęcznikiem lub pod siedziskiem.
Skuteczność ogrzewania w naszych warunkach klimatycznych wymaga spełnienia poniższych parametrów wynikających z naszego wieloletniego doświadczenia, i tak: szerokość płyty min. B=300 mm, moc min. 240 W/mb, minimum 100 kcal – ilość ciepła przeznaczona dla jednej osoby wciągu godziny. Płyta grzejna powinna posiadać element grzejny, który ciepło oddaje na drodze promieniowania całą swoją powierzchnią.

STEROWANIE SYSTEMEM GRZEJNYM – system ogrzewania strefowego IZOTERMA pozwala dobrać odpowiednie sterowanie sekcyjne a także całego systemu grzejnego do wymogów obsługi:
* włącz / wyłącz - proste sterowanie sekcjami
* sterowanie mocą grzejną w sekcjach – pozwala obniżyć zużycie energii elektrycznej a także obniża temperaturę grzejnika, regulacja płynna w zakresie od 100% mocy do 0%.
* rozdzielnia umieszczona w zakrystii – elektroniczna, programowalna – umożliwia regulację mocy (obniżenie) w poszczególnych sekcjach, nastawę czasu ogrzewania w okresie tygodniowym a także podtrzymanie temperatury przy użyciu sondy temp.

Uwaga – pamiętaj: koszty zużycia energii są bardzo niskie. Możesz je jeszcze obniżyć, ale czy ogrzewanie będzie skuteczne? Jeżeli ktoś oferuje system o kosztach eksploatacyjnych kilka razy niższych – będzie on nieskuteczny!

PROJEKT – rozeznajemy potrzeby inwestora, gdy jest to niezbędne dokonujemy wizji, przedstawiamy rozwiązanie i określamy zestawienie urządzeń wraz z kalkulacją kosztów ich zakupu.

MONTAŻ – masz wybór: skorzystać z wykonania pełnej instalacji elektrycznej wraz z zakupem urządzeń, którą wykona ekipa montażowa profesjonalnych elektryków kontraktowych, którzy przedyskutują z Tobą wcześniej i wybiorą najlepszą opcje instalacji lub, co uważamy za bardzo praktyczne, skorzystanie ze swojego zaufanego elektryka. Nie będziemy mieli nic przeciw temu, aby parafialny elektryk montował system grzejny, my w każdej chwili służymy pomocą i doradztwem technicznym.
To pozwala obniżyć koszty montażu, dostosować prace do zajętości kościoła, skrócić termin wykonania i znacznie obniżyć koszty prac instalacyjnych a w razie potrzeby elektryk jest na miejscu.

GWARANCJA – płyty promiennikowe są skuteczne, bezpieczne w użytkowaniu, wandaloodporne, energooszczędne. Certyfikaty: CE, B, TÜV. Gwarancja na wyrób – 10 lat. Trwałość wieloletnia.
PRZYKŁADY OGRZEWANIA
STREFOWEGO W KOŚCIELE

natychmiastowe ciepło na poziomie podłogi w danym
czasie i miejscu realizowane energią elektryczną


ŁAWKI STAŁEPłyta promiennikowa podczerwieni na długości ławki nad klęcznikiem

ŁAWKI STAŁEPłyta promiennikowa podczerwieni na długości ławki pod siedziskiem

ŁAWKI RUCHOME I KRZESŁAWyspa grzejna
OGRZEWANIE OSÓB
STOJĄCYCHPłyta promiennikowa podczerwieni
zawieszona na ścianie

OŁTARZ
Podest grzejny, dywanik

OGRZEWANIE MENSY I AMPUŁEK

Wykładzina grzejna
(grubość ok. 2 mm)
Płytka grzejna pod ampułki
AMBONKA


Podest grzejny, dywanik
MIEJSCE PRZEWODNICZENIA
I STALLE
Podest grzejny, dywanik

KONFESJONAŁ
Ogrzewacz konfesjonału pod siedziskiem
ORGANISTA I CHÓRPłyta promiennikowa na stojaku

MIEJSCE MINISTRANTÓWListwy promiennikowe

ZAKRYSTIAPromiennik podczerwieni ceramiczny typ IR IZOTERMA
wiszący na ścianie
WYSPA GRZEJNA

ŚCIANA GRZEJNA
(ruchoma – parawan grzejny)


Urządzenia grzejne - instalowane na czas okazjonalnych uroczystości np. chrzest, ślub, komunia, występ zespołu muzycznego, chóru.
Płyty ławkowe promiennikowe typ K
Ogrzewanie ławkowe IZOTERMA to nic innego jak ogrzewanie podłogowe, lecz pozbawione jego istotnych wad: zapewnia natychmiastowe ciepło, brak bezwładności cieplnej, precyzyjną kontrolę temperatur stref grzejnych, niskie zużycie energii elektrycznej, prosty montaż, nie ingeruje w strukturę budowlaną podłogi, bezawaryjne, bezobsługowe, można ogrzewać poszczególne strefy w określonym czasie i miejscu.
Ten system pozwala ogrzewać kościół w określonym czasie, ale też sposób ciągły przez cały sezon grzejny w celu osiągnięcia we wnętrzu żądanej temperatury.

Płyty promiennikowe podczerwieni oddają energię promienistą tylko w jedną stronę, prostopadle do swojej płaszczyzny niezależnie w jakiej pozycji są zamontowane. Natychmiastowe i niezawodne ogrzewanie w danym miejscu i czasie. Płyty promiennikowe służą do ogrzewania i dogrzewania strefowego. Swoje ciepło oddają na poziomie podłogi, ogrzewają nogi człowieka siedzącego w ławce. Zastosowanie – obiekty sakralne, audytoria, sale wykładowe, kantorki, boksy stałej pracy, pomieszczenia kasjerskie, recepcje, miejscowe ogrzewanie stanowiska urzędniczego (pod biurkiem).
Nowoczesna technologia – konstrukcja modułowa, skuteczność i energooszczędność. Grzejnik promieniuje w jedną stronę i nie ogrzewa ławki, po kilku sekundach od włączenia grzejnik wydziela odczuwalne ciepło.


Typ K2 - 22 x 300 x L - wymiary, moduł płyty z ramką, struktura powierzchni drewnopodobna: złoty dąb, ciemny dąbZALETY:
 • grzejnik zintegrowany z konstrukcją ławki, nie ogranicza miejsca osobie siedzącej
 • natychmiastowe ciepło w danym czasie i miejscu
 • prosty montaż, system można rozbudowywać etapami
 • płyty są niewidoczne – nie zakłócają harmonii wnętrza,
 • polecane przez konserwatorów zabytków – nie zakłóca mikroklimatu wnętrza, nie przesusza drewnianych elementów wyposażenia świątyni.
 • powierzchnia grzejnika zbliżona kolorystycznie do ławki - drewnopodobna.
 • bezobsługowe, energooszczędne, wandaloodporne
 • bezpieczne w użytkowaniu, gwarancja 10 lat, znakowanie CE, B

Płyta zintegrowana z konstrukcją ławki, pod siedziskiem nie uszczupla miejsca potrzebnego osobie klęczącej, gdy jej stopy są wsunięte pod siedzisko, tym samym osoba nie ma kontaktu z wysoką temperaturą, nie ma też możliwości fizycznego uszkodzenia grzejnika. Zalet tych nie posiadają inne podobne rozwiązania.
Element grzejny płaszczyznowy znajduje się wewnątrz płyty, co zapewnia bezpieczeństwo. To rozwiązanie powoduje, iż w oddawaniu ciepła bierze udział cała powierzchnia płyty, wyklucza to przypadkowe porażenie elektryczne lub świadome uszkodzenie elementu grzejnego czy też oparzenie, duża powierzchnia podłogi jest ogrzewana. Nie ma sytuacji, opisanej wyżej, gdy klęczący butami dotyka grzejnika.

Płyty promiennikowe typ K1 K2 - konstrukcja stalowa, zamknięta, wykonane z blachy stalowej : K1 - lakierowana, K2 - obramowana ramka ozdobną, powierzchnia drewnopodobna, wyprowadzony przewód elektryczny OMY 3 x 1,5 mm2, L= 2 mb. Napięcie 230V. Klasa izolacji - kl.ITyposzereg produkowanych płyt ławkowych promiennikowych typ K2

Typ
Konstrukcja
Wymiary - mm
Moc
1 mb
Kolor Montaż Ciężar
1 mb
Przewód zasilający
gr.
szer.
długość
wg zamówienia
K2
w ramce
22
300
od 400
do 2500
230 W
struktura drewnopodobna
patrz rys. K1-0
2,7 - 3,7 kg
OMY 3 x 1,5 mm2
L = 2mb

MONTAŻ – płyty grzejne montowane w ławce na oparciu nad klęczni­kiem lub pod siedziskiem. Długości płyt dobierać na całą długość wolnej przestrzeni – miejsca gdzie płyty mają być zamontowane. Zalecany jest montaż płyt nad klęcznikiem, tak aby siedzący miał płytę promiennikową przed sobą, wówczas jest osiągana najwyż­sza skuteczność ogrzewania. Czasem warto jest wykonać drobne przeróbki na płycie oparcia ławki, aby tę wartość zachować. Montując płyty pod siedziskiem należy uwzględnić ewentu­alne utrudnienia konstrukcyjne np. listwy, zastrzały. Montaż płyt należy wykonać tak, aby wydzielające się z płyty promieniowanie cieplne obejmowało przestrzeń od stóp do kolan człowieka. Płyta grzejna powinna być zamonto­wana pod odpowiednim kątem nachylenia w stosunku do płaszczyzny, do której jest zamoco­wana. Wytworzona wolna przestrzeń między płyta grzejną a siedziskiem lub oparciem ławki jest zakryta maskownicą zintegrowaną z płyta grzejną. Maskownica zabezpiecza wolną przestrzeń przed wprowadzeniem niepożądanych przedmiotów. Przed przystąpieniem do zamontowania płyt do ławki należy maskownicę skręcić z grzejnikiem uwzględniając kierunek przewodów elektrycznych zasilających grzejnik. Następnie skręcić grzejnik do ławki od przodu (w przypadku gdy grzejnik jest zamontowany pod siedziskiem) a gdy nad klęcznikiem - skręcać od dolnego boku. Na koniec maskownicę przykręcić do konstrukcji ławki. Łączenie płyt elektrycznie równolegle.

Płyta grzejna zamontowana nad klęcznikiem, ogrzewanie dwustronne


Płyta grzejna zamontowana pod siedziskiem, od tyłu płyty maskownica

Schemat instalacji elektrycznej
w podłodze pod ławkamiRYSUNKI TECHNICZNE PRZYKŁADÓW MONTAŻU PŁYT PROMIENNIKOWYCH W ŁAWKACH typ K2
nad klęcznikiem i pod siedziskiemPobierz
1. Zestawienie - Przykłady montażu
nr rys. K2-0

Pobierz
2. Mocowanie do oparcia ławki
(nad klęcznikiem), nr rys. K2-1

Pobierz
3. Mocowanie bezpośrednio do ławki na wkręty
(pod siedziskiem), nr rys. K2-2

Pobierz
4. Mocowanie do ławki na uchwyty
(pod siedziskiem), nr rys. K2-3

Pobierz
5. Mocowanie pod kątem do ławki z maskownicą
(pod siedziskiem), nr rys. K2-4

STEROWANIE - system ogrzewania strefowego IZOTERMA pozwala dobrać odpowiednie sterowanie do wymogów obsługi:
 • proste sterowanie sekcyjne włącz / wyłącz
 • manualny sterownik regulacji mocy poszczególnych sektorów grzejnych, regulujący temperaturę grzejnika i jego wydajność - Kcal
 • rozdzielnia sterownicza elektronicznie programowalna – umożliwia płynną regulację mocy i temperatury (obniżenie) w poszczególnych sektorach, nastawę czasu, programowania w okresie tygodniowym lub dłuższym.

 

OGRZEWANIE ŁAWKOWE KOŚCIOŁÓW - GALERIA


ogrzewanie ławkowe


ogrzewanie kościołów energooszczędneSterownik systemu ogrzewania płytami promiennikowymiOgrzewanie natychmiastowe,
bezobsługowe, skuteczne, energooszczędne
NISKIE OPŁATY EKSPLOATACYJNE
Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Strona internetowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Zapraszamy do poszerzenia swojej wiedzy o ogrzewaniu kościołów na tworzonym przez nas portalu informacyjnym i porównujemy różne systemy grzewcze stosowane w kościołach i budynkach sakralnych.


ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH Sp. z o.o.
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14
Tel.+48 71-318-58-95
Tel.+48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl