PRODUKCJA USŁUGI PROJEKTOWANIE
Suszarka do produktów spożywczych typ STyp SK-80

suszarka konwekcyjna


Typ SP-80

suszarka promiennikowa
podczerwieni - IRElektroniczny (intuicyjny) sterownik pracy suszarki
nastawa czasu, temperatury, wskaźnik wilgotności


WYKONANIA:
SUSZARKA KONWEKCYJNA typ SK-80
SUSZARKA PROMIENNIKOWA IR typ SP-80

PRZEZNACZENIE:
A. Przetwórstwo rolno - spożywcze
B. Procesy technologiczne przemysłowe

ZALETY
1. Duża wydajność i wysoka jakość suszonego wsadu.
2. Łatwa kontrola procesu suszenia.
3. Łatwy załadunek i wyładunek wsadu.
4. Niskie koszty zużycia energii elektrycznej.


SUSZARKA OWOCÓW MIĘKKICH,
GRZYBÓW, PÓŁPRODUKTÓW CHIPSÓW,
SYPKICH, GRANULATUTacka suszarki konwekcyjnej typ SK-80Grzejnik płytowy IR z tacką suszarki promiennikowej typ SP-80

SUSZARKA DO PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH - PRODUKCJI ZPUG IZOTERMA
Lp Typ
230V, 50Hz
Wymiary (mm)
Moc
kW
Max. temp. komory
oC
Wentylator
Spręż stat.
Pa
V -m3
komory

Masa
kg

B G
H Ø Moc W
m3/h
1. SK-80
840 620
1825
100
1,8 70oC
56 270 68 0,72
115
atest higieniczny, świadectwo jakości zdrowotnej PZH, CE, B
2. SP-80
840 620
1825 100
1,8 70oC
56 270 68 0,72
155


DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE SUSZARKI
Lp Typ
230V, 50Hz
Rodzaj ogrzewania
Konstr. suszarki
Ilość el. grzejnych
szt.
Wymiary tacek
mm
Ilość tacek
szt.
Pojemność - litry
Pow. - m2
Dopuszcz. obciążenie tacki - kg

Temp. 70oC osiąg-nięta
Koszty zużycia en. elektr. w ciągu 1h
tacki
16 tacek
tacki
16 tacek
1. SK-80
konwekcyjny izolowana termicznie
1
40x590
x520
16
12
192 0,3
4,8 10,0 po 25 min.
1,17 zł
2. SP-80
promien-nikowy 16
40x590
x520
16
12
192 0,3
4,8 10,0
1,17 zł
Przyjęto 1 kWh = 65 groszy brutto, tar. C11, Tauron, rejon Wrocław

BUDOWA – nowoczesne urządzenie, zaprojektowane do założonej funkcji, konstrukcja stalowa, dwuściankowa, wypełniona izolacją termiczną, wyk. z blachy ocynkowanej, malowana elektrostatycznie lakierem dopuszczonym do kontaktu z żywnością. Układ grzejno-wentylacyjny znajduje sie u góry w podwójnej komorze. Zasysane powietrze przepływa przez filtr i tłoczone jest do komory. Filktr zamocowany jest na zewnątrz w celu ułatwienia jego kontroli i wymiany.
Tacki wsuwane, rozmieszczone na całej wysokości komory, wykonane z blachy kwasoodpornej. Stopki poziomujące, chowany przewód zasilający o dł. L = 2,3 mb. Zamek patentowy. Kolor RAL 7035. Suszarka posiada elektroniczny sterownik z regulacją czasu itemperatury suszenia, funkcją wentylowania (56W) oraz wskaźnik wilgotności. Zabezpieczenia przeciążeniowe p.poż oraz przeciw niekontrolo­wanemu wzrostowi temperatury.

INSTALACJA – praca w pomieszczeniu, podłączona do kanału wentylacyjnego, zasilanie 230 V.

SERWIS producenta – bezproblemowy (patrz instrukcja wyrobu).

CERTYFIKATY: CE B atest higieniczny, świadectwo jakości zdrowotnej PZH dopuszczający do kontaktu z żywnością, deklaracja zgodności. Wyrób dopuszczony do obrotu handlowego.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT – Suszarkę należy transportować w pozycji pionowej – pozycji pracy na palecie euro, nie piętrować suszarek, nie ma szczególnych zaleceń dotyczących bezpiecznego magazynowania i transportu. Należy zwrócić uwagę, aby w transporcie wyrób był składowany bezpiecznie, w pomieszczeniu nie wilgotnym, bez możliwości uszkodzeń mechanicznych podczas magazynowania – niekontrolowanego przesuwania, wstrząsów, wywrócenia itp.

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
                  Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl