PRODUKCJA USŁUGI PROJEKTOWANIE
Szafa do suszenia butów i rękawic typ SSO-B

Szafa do suszenia butów i rękawic typ SSO-BSKORZYSTAJ Z FACHOWEJ KONSULTACJI
DOBORU SZAFY SUSZARNICZEJSZAFA SUSZARNICZA DO RĘKAWIC, BUTÓW
DO WILGOTNYCH I MOKRYCH RĘKAWIC I BUTÓW
DEZYNFEKCJA − ODKAŻANIE, NISZCZENIE DROBNOUSTROJÓW I ICH PRZETRWALNIKÓW (OZONOWANIEM)
WIELOFUNKCYJNOŚĆ, JAKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ SUSZENIA
NOWATORSKIE ROZWIĄZANIE CYRKULACJI POWIETRZA W KABINIE
BEZPIECZEŃSTWO, NISKIE KOSZTY EKSPLOATACYJNE


 
PRZEZNACZENIE:
A. Przemysł i usługi
B. Prace technologiczne
C. Ośrodki: rekreacyjne, sportów zimowych
D. Dezynfekcja (generator ozonu, lampa UV)

Szafa niezbędna w wyposażeniu jednostek pracujących niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych.


Suszenie rękawic, butów
wyposażona w zawiesia i żerdzieSuszenie ubrań turystyczno sportowych
wyposażona w drążek i półkęSZAFA DO SUSZENIA BUTÓW I RĘKAWIC - PRODUKCJI ZPUG IZOTERMA


Lp. Typ
230V 50Hz
Wymiary − mm Moc
kW
Wentylator
Spręż stat. PA
V - m3 komory
Ilość drzwi Masa
kg
B G H Ø Moc - W m3/h
1. SSOB – 80/5 800 500 1825 100 2,0 46 240 64 0,72 2
61
2. SSOB – 80 800 600 1825 100 2,0 46 240 64 0,86 2
66
3. SSOB – 100 1000 600 1825 100 2,0 46 240 64 1,10 2
76


INSTALACJA
Szafę ustawić w pomieszczeniu zamkniętym na równej i czystej powierzchni. Wypoziomować od wewnątrz. Do otworu Ø 100 w górnej części kabiny należy podłączyć rurę spiro (załączona) i połączyć z istniejącą kratką wentylacyjna pomieszczenia. Przewód zasilający z wtyczką o dł. L = 2,3 mb dla bezpie­czeństwa podczas transportu chowany jest w górnej pokrywie szafy, należy wyjąć, rozwinąć, podłączyć do gniazda sieciowego 230V z uziemieniem. Sprawdzić posadowienie szafy oraz sterownik, następnie zadać szafie próbną pracę bez wsadu.

EKSPLOATACJA
Szafę obsługiwać może każdy pracownik wykazujący kulturę techniczną w stopniu koniecznym do obsługi urządzeń technicznych oraz przestrzegający przepisów BHP.
Pracownika należy zaznajomić z działaniem osprzętu w kabinie.
Proces suszenia i podgrzewania jest operacja technologiczną, w związku z tym potrzebna jest wiedza, którą zdobywa się najczęściej empirycznie – w praktyce codziennej.
Trawestując: suszenie i podgrzewanie można porównać do procesu przyrządzania potrawy. Założony wynik można osiągnąć w bardzo krótkim czasie przy wysokiej temperaturze lub (korzystniej) w dłuższym czasie niższą temperaturą.
Instalacja szafy i jej obsługa wraz ze sterownikiem programatora winna być poprzedzona zapo­znaniem się z instrukcją obsługi wyrobu.

W przypadku wyposażenia szafy w urządzenie dezynfekujące np. generator ozonu – koniecz­nie należy zapoznać się z instrukcją jego użytkowania i przestrzegać określonych zasad.

STEROWANIE
Pracą szafy steruje się programatorem pracy – czasu i temperatury typ IZOTERMA - BZ 2.
Programy pracy
 1. suszenie 1,5 kW
 2. przewietrzanie, wentylowanie – 46 W
 3. dezynfekcja – wg instrukcji

Sterownik został zaprojektowany do kabiny suszarniczej, posiada kilka funkcji: nastawa czasu i temperatury – wartości zaprogramowanej i rzeczywistej, blokady temperatury, wskaźnik wilgotności. Sterownik jest prosty w obsłudze – intuicyjny.
Lampa bakteriobójcza i generator ozonu włączane są ręcznie z nastawą czasową.

STEROWNIK SZAFY SUSZARNICZEJ typ IZOTERMA - BZ 2Opis sterownika
 1. Włączenie ogrzewania
 2. Włączenie wentylatora
 3. Wyłączenie pracy
 4. Nastawa i wskaźnik czasu co 15 min do 8 godz.
 5. Wyświetlacz: czasu pracy, temp. zaprogramowanej i rzeczywistej
 6. Nastawa i wskaźnik temperatury pracy od 10 °C do 60 °C
 7. Wskaźnik wilgotności i temperatury wydalanego powietrza
 8. Włączenie dezynfekcji


Rys. 1. Widok na zawiesie

Rys. 2. Schemat przedstawia pięć
położeń kątowych żerdzi w płaszczyźnie pionowej

Widok na zawiesia i żerdzieDOBÓR ILOŚCI SUSZONEGO WSADU W SZAFIE typ SSO-B
tabela podaje optymalną ilość wsadu


Lp. Rodzaj wsadu w kabinie Wymiary gabarytowe wsadu cm szer. x dł. x wys. Max. ilość – szt. Ilość suszonych par * w kabinie
Zawiesi w kabinie Żerdzi na jednym zawiesiu typ SSOB-80/5 (p. 4x5) typ SSOB-80 (p. 4x6)
typ SSOB-100 (p. 4x7)
SSOB-80/5 SSOB-80
SSOB-100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Kombinezon letni 10 - grubość drążek 8÷9 szt. 8÷9 szt.
10÷12 szt.
2. Półbuty robocze, adidasy 12 x 33 x 15 14
6
6
8
42+42 42+42
56+56
3. Buty robocze - trzewiki 12 x 33 x 17 7
8
8
10
28+28 28+28
35+35
4. Buty wysokie, gumowce itp.
12 x 33 x 40 7
8
8
10
28 28
35
5. Rękawice robocze cienkie 10 x 26 14 10
10
12
70+70
70+70
84+84
6. Rękawice robocze średnie 13 x 26 14 10
10
12
70+70
70+70
84+84
7. Rękawice robocze grube, długie
15 x 35 14 10
10
12
70
70
84

* Ilość suszonych par w szafie wykazanych w tab. w kolumnie 8 można podwoić, doposażając dodatkowo w żerdź nr 1 (krótsza)

Wymiary wsadu przyjęto na podstawie dostępnych artykułów handlowych.

Przykład doboru

- aby wysuszyć 20 par butów - trzewików (poz. 3 z tab.) należy zamówić 7 sztuk zawiesi oraz 40 żerdzi (kolumna 4 x 5).

- aby wysuszyć 48 par rękawic rob. grubych (poz. 7 z tab.) należy zamówić 14 sztuk zawiesi, 98 żerdzi - kolumna 4 x 5.

- (określić długość żerdzi, wykonania L = 200 mm i L = 400 mm) 

INSTALACJA – ustawić na równej powierzchni, wypoziomować, zamontować rurę spiro do kratki wentylacyjnej, podłączyć do gniazda 230V.

BUDOWA – konstrukcja szafy samonośna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowana, zgrzewana, drzwi dwuskrzydłowe z zamkiem. Osprzęt kabiny wykonany z profili stalowych.

WYPOSAŻENIE SZAFY SUSZARNICZEJ:
a – wyposażenie standardowe, b – wyposażenie eksploatacyjne, c – wyposażenie specjalne (opcjonalnie: lampa UV, generator ozonu)

PROCES SUSZENIA – zespół grzejno-wentylacyjny oraz sterownik mieści się w górnej części kabiny, w oddzielnej komorze – takie rozwiązanie zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem, jak również jest bezpieczne dla użytkownika szafy.
Po włączeniu szafy do pracy, powietrze pobierane jest przez wentylator turbinowy z bezpośredniego otoczenia przez otwory pokrywy sufitu i tłoczone na grzejnik elektryczny. Ogrzane powietrze z dużą szybkością kierowane jest w dół w kierunku podłogi,odbijając się od podłogi powraca w górę. Ten sposób nie tylko osusza wsad od góry, ale także od dołu, burzliwy przepływ powietrza penetruje wszelkie możliwe zakamarki suszonego wsadu. Niezależnie od tego, ciepłe powietrze wtłaczane jest otworami w żerdziach (rurkach) i przepływa do wnętrz wsadu. W kabinie następuje separacja powietrza. Część kierowana jest na zewnątrz wyprowadzając wilgoć z kabiny do kanału wenty­lacyjnego, pozostała część wprowadzana jest ponownie do obiegu. Turbulentny przepływ powietrza w kabinie powoduje, iż proces suszenia jest, dokładny, stosunkowo krótki – tym samym ekonomiczny. Wyposażenie specjalne pozwala na dezynfekcję wsadu (lampa UV, generator ozonu).

STEROWANIE – elektroniczny, intuicyjny sterownik do programowania: czasu, temperatury, wskaźnik wilgotności.

CERTYFIKATY: CE B atest higieniczny, deklaracja zgodności.

GWARANCJA - 2 lata, SERWIS producenta – bezproblemowy (patrz instrukcja wyrobu).

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT – Szafę należy transportować w pozycji pionowej – pozycji pracy na palecie euro, nie piętrować szaf, nie ma szczególnych zaleceń dotyczących bezpiecznego magazynowania i transportu. Należy zwrócić uwagę, aby w transporcie wyrób był składowany bezpiecznie, w pomieszczeniu nie wilgotnym, bez możliwości uszkodzeń mechanicznych podczas magazynowania – niekontrolowanego przesuwania, wstrząsów, wywrócenia itp.

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
                  Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl