PRODUKCJA USŁUGI PROJEKTOWANIE
Listwy grzejne promiennikowe

Listwy grzejne typ LG

Promiennik podczerwieni


Listwy promiennikowe to modułowy system ogrzewania niskotemperaturowymi promiennikami podczerwieni. Listwy promiennikowe IZOTERMA służą do ogrzewania podstawowego jak i dogrzewania pomieszczeń: mieszkalnych, biurowych, sklepowych, magazynowych, socjalnych, technicznych, produkcyjnych, w kioskach, kawiarniach, hotelach, szkołach, garażach a także do pomieszczeń niestacjonarnych np.przyczep campingowych, ogrzewania technologicznego w urządzeniach technicznych i przemysłowych.

Zalety:
 • modułowy system ogrzewania – różne długości
 • zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach
 • nowoczesne i energooszczędne – małe moce przy dużej powierzchni grzejnej
 • możliwość włączenia w dowolne zestawy grzewcze (konfiguracje)
 • listwy mogą pracować w pozycji poziomej, pionowej
 • z każdej listwy z zestawu można wyprowadzić przewód zasilający
 • chroni przed zawilgoceniem i przemarznięciem ścian, zawilgocone osusza
 • nie wymaga zmiany istniejącej instalacji elektrycznej, zasilanie 230V
 • element grzejny płaszczyznowy
 • brak efektu spalania kurzu i smugowania ścian (brudzenia)
 • bezpieczne w użytkowaniu, gwarancja 3 lata, znakowane CE B

Promiennik podczerwieni

typ LG1

20 x 160 x L – wymiary
moduł listew bez ramki,
Kolor: RAL 7035 (jasno szary)
typ LG2
22 x 200 x L – wymiary
moduł listwy w ramce
struktura powierzchni
drewnopodobna: złoty dąb,
ciemny dąb


PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ


Typoszereg produkowanych listew promiennikowych typ LG1
typ LG2 w ramce – według zamówienia o wymiarach: 22 x 190 x L
TYP
230V
MOC
W
WYMIARY (mm)
Masa
kg
Cena netto

typ LG1
gr.
szer.
dł.
LG1 - 450
LG2 - 450
60 20
22
160
200
450 0,8 90,0
-
LG1 - 500
LG2 - 500
65 20
22
160
200
500 0,9 90,0
-
LG1 - 1000
LG2 - 1000
140 20
22
160
200
1000 1,6 150,0
-
LG1 - 1500
LG2 - 1500
200 20
22
160
200
1500 2,5 230,0
-
LG1 - 2000
LG2 - 2000
280 20
22
160
200
2000 3,2 290,0
-WIDOK NA CIĄG LISTEW typ LG OD STRONY ŚCIANYDodatkowe materiały do montażu – za dopłatą:
 1. Złączki 2,5mm2
 2. Puszka instalacyjna
 3. Wtyczka z wyłącznikiem podświetlanym 230V
 4. Regulator temperatury Rt – max 3kW
 5. Przewód elektryczny OMY 3 x 1,5 mm2KONSTRUKCJA – zamknięta, przekrój prostokątny, wykonana z bl. ocynkowanej i lakierowanej (kolor: jasno szary: RAL7035 – typ LG1, struktura drewnopodobna: złoty dąb – typ LG2). Listwa grzejna oddaje ciepło prostopadle do swojej powierzchni poprzez promieniowanie a także w niewielkiej części poprzez konwekcję. Ciepło oddają tylko w jedną stronę.

MONTAŻ – na ścianie, na wysokości ok. 10 cm od podłogi, wokół ścian pomieszczenia, w rzędzie lub dwóch – w poziomie lub pionie, o długościach zróżnicowanych, aby można było dostosować do zajętości i długości ściany. Listwy do ściany montuje się przy pomocy uchwytów: do ściany drewnianej – na wkręty a do murowanej – na kołki rozporowe. Przewód elektr. zasilający OMY 3 x 1,5 mmL= 2 mb wyprowadzony jest od tyłu listwy. Łączenie elektryczne przewodów równoległe (według kolorów) przy pomocy złączek, maksymalna moc ciągu listew podłączonego do gniazda 230 V wynosi 3 kW, klasa izolacji – kl. I.

Operacje montażowe:
 1. Na wysokości 100 mm od podłogi przyłóż listwę do ściany, wykonaj linię dolną i górną wzdłuż listwy sprawdzając jej poziom według poziomicy, na długość ciągu listew (patrz: przekrój A-A).
 2. Zamocuj górne uchwyty (profil Z) do ściany na wkręty lub kołki (patrz: widok na ciąg listew).
 3. Do listwy wsuń uchwyt dolny – profil C.
 4. Przyłóż, dociśnij i wsuń do zamocowanych uchwytów górnych – profil Z.
 5. Zaznacz otwory w ścianie pod uchwyty dolne (profil C).
 6. Odsuń uchwyty dolne, wywierć otwory, wsuń uchwyty pod otwór i skręć na wkręty lub kołki.
 7. Ciąg listew podłącz elektrycznie równolegle ze sobą przy pomocy złączek 3-biegowych 2,5mm2
 8. Wyprowadź przewód zasilający z listwy i wprowadź do puszki instalacyjnej.Powyższe prace winien wykonać elektryk z uprawnieniami.

  Z puszki instalacyjnej wyprowadzić:
 9. Przewód zasilający do gniazdka 230V
 10. Przewód zasilający do regulatora temp. Reg. temp. zamontuj w miejscu nienaświetlonym.

DOBÓR LISTEW PROMIENNIKOWYCH DO POMIESZCZENIA Przy doborze należy kierować się potrzebą, czy listwy mają pełnić funkcję ogrzewania podstawowego czy tylko wspomagać istniejące ogrzewanie – dogrzewać! Zapotrzebowanie mocy cieplnej na pomieszczenie zależy od: żądanej temperatury w pomieszczeniu, izolacji cieplnej ścian oraz od temperatury zewnętrznej. W przybliżeniu można przyjąć niżej wymienione rodzaje konstrukcji budynków i ich zapotrzebowanie na moc grzejną, przy założeniu minimalnej temp. zewnętrz. -20°C:
 1. 20 W/m³ – budynki drewniane, dobrze izolowane
 2. 25 W/m³ – budynki murowane z izolacją (styropian, wełna mineralna)
 3. 30 ÷ 35 W/m³ – budynki murowane, bez izolacji (stare budownictwo)
 4. 5 ÷ 20 W/m³ – przy dogrzaniu

PRZYKŁAD DOBORU LISTEW PROMIENNIKOWYCH
:
a) Dane: V = 30 m3 – objętość pomieszczenia 20 W/m3 – zapotrzebowanie mocy (przyjęto p.1 – budynek drewniany, dobrze izolowany)
Obliczyć: P – zapotrzebowanie całkowitej mocy
Rozwiązanie: P = V x 20 W/m3 = 30 x 20 = 600 W

b) Obliczoną moc grzejną na pomieszczenie – 600 W podzielić przez moc grzejną 1mb listwy o mocy 140W. Z wyliczenia wynika potrzeba – 4,28 mb listwy. Należy przyjąć 4,5 mb listew grzejnych.

c) W zależności od długości ścian i ich zajętości oraz konfiguracji montażu należy przyjąć długości i ilości listew, aby sumaryczna długość listew równała się mocy – 600 W, np. listwa LG1-1000 – 4 szt. oraz LG1-500 – 1 szt. – w sumie 4,5 mb.

Gwarancja i reklamacja Gwarancja – 3 lata (sterownik 1 rok). Reklamacja i serwis pogwarancyjny wykonuje ZPUG IZOTERMA. Wyrób spełnia wymogi obowiązujących norm europejskich, Deklaracja Zgodności, znakowany CE, B.

Czyszczenie i konserwacja
Polega na czyszczeniu zewnętrznej konstrukcji, przy użyciu miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu. Czynność tę należy wykonywać przy urządzeniu odłączonym od sieci.

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH
55-002 Łany k. Wrocławia
ul. Odrzańska 14

Tel. +48 71-318-58-95
                  Fax +48 71-318-58-97 Tel. +48 71-318-58-96
e-mail: izoterma@izoterma.com.pl www.izoterma.com.pl
Polityka prywatności
wykonanie: kotonski.pl